Print Thứ Tư, 18/03/2020 17:06 Gốc

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Dự báo trong thời gian tới số luợng nguời phải cách ly tập trung tại thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng thêm. Để tiếp tục tổ chức cách ly kịp thời, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, UBND thành phố đã có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, khi các điểm cách ly tập trung của thành phố hết chỗ, các quận, huyện có kế hoạch chủ động bố trí nơi cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định trên địa bàn.

Hai là, đảm bảo lương thực, thực phẩm, y tế, an ninh an toàn trong quá trình tổ chức cách ly tập trung.

Ba là, thực hiện xác nhận hết thời gian cách ly cho người phải cách ly theo quy định.

Bốn là, tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phòng chống Covid-19: Sẽ thực hiện cách ly tập trung tại các quận, huyện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác