Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:37

Sở Y tế – Cơ quan Thường trực Phòng chống AIDS vừa có Kế hoạch Phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2018.

Kế hoạch xác định mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của bản thân; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV; 90% người nhiễm HIV điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế), khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,37%, giảm tác động của HIV/AIDS đi với sự phát triển kinh tế – xã hội.

Để đạt mục tiêu trên, năm 2018, Sở Y tế sẽ triển khai Mô hình cung cấp dịch vụ được lồng ghép vào hệ thống y tế, tập trung ở tuyến y tế cơ sở, theo phương thức chăm sóc và điều trị liên tục bao gồm tiếp cận quần thể đích, xét nghiệm HIV, kết nối và đăng ký điều trị, điều trị ARV và duy trì điều trị ARV. Trong đó, quần thể đích là các đối tượng: người có HIV, người tiêm chích ma túy, người hoạt động mại dâm, đồng tính nam, vợ/chồng/bạn tình, con của người nhiễm HIV, vợ, chồng, bạn tình của người tiêm chích ma túy, người có hành vi không an toàn (người có nguy cơ nhiễm HIV), phụ nữ mang thai, bệnh nhân lao.

Sở Y tế với vai trò cơ quan Thường trực BCĐ Phòng chống AIDS tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông về lợi ích xét nghiệm và điều trị ARV sớm; lập danh sách các huyện/xã/thôn bản trọng điểm có nhiều người có hành vi nguy cơ cao và có dịch HIV cần tăng cường tìm kiếm ca bệnh; lập bản đồ điểm nóng nguy cơ nhiễm HIV theo từng huyện, xã thuộc huyện; triển khai đồng bộ các can thiệp theo mô hình tiêp cận Chăm sóc và Điều trị liên tục tại các địa bàn được lựa chọn. Việc tiếp cận với quần thế nguy cơ nhiễm HIV tiếp tục được triển khai thông qua cán bộ y tế thôn bản, xã phường, cộng tác viên dân số, các ban ngành, đoàn thể tại địa bàn, nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực… nhằm tư vấn về lợi ích xét nghiệm và điều trị HIV, vận động các trường hợp này đi xét nghiệm HIV.

Việc xét nghiệm HIV sẽ được thực hiện với nhiều hình thức, bao gồm xét nghiệm HIV tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng, kết hợp xét nghiệm HIV cố định với xét nghiệm HIV lưu động, cung cấp các can thiệp dự phòng nhiễm HIV phù hợp cho đối tượng đích (bao cao su, bơm kim tiêm, điều trị thay thế nghiện bằng Methadone). Đồng thời chuyển gửi, kết nối ngay các trường hợp có kết quả khẳng định nhiễm HIV đến các cơ sở điều trị HIV và điều trị ARV cho các trường hợp đủ tiêu chuẩn điều trị. Việc theo dõi điều trị ARV và quản lý người bệnh điều trị HIV/AIDS được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện tư vấn tuân thủ điều trị, hỗ trợ tuân thủ điều trị ARV trong tất cả các lần người bệnh đến tái khám và nhận thuốc nhằm đảm bảo trên 90% người nhiễm HIV điều trị ARV tiếp tục duy trì điều trị ARV sau 12 tháng.

P.H

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phòng chống AIDS tại Hải Phòng: Kiên trì mục tiêu 90-90-90
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác