Print Thứ Tư, 08/04/2020 07:24 Gốc

Thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP cùng công an các quận, huyện đã tham mưu Giám đốc CATP ban hành kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020; xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sỹ năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Công tác huấn luyện sẽ giúp cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện đầy đủ, nắm vững kỹ, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các loại hình cơ sở, tình huống, sự cố, tai nạn đặc thù theo nội dung, thời gian huấn luyện đề ra; tập huấn nâng cao thể lực, huấn luyện các đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sử dụng phương tiện, thiết bị mới được trang bị tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong quá trình công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ chiến sỹ đơn vị thường xuyên tập luyện các kỹ năng phòng cháy chữa cháy.

Công an các quận, huyện và Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP luôn tổ chức lực lượng, phương tiện nghiêm túc sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 24/ 24h tại trụ sở; bảo đảm bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở được quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng đúng chế độ quy định, bảo đảm thường trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đúng theo quy định của pháp luật, của Bộ Công an; tăng cường công tác kiểm tra sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP và công an các quận, huyện sẽ tiếp tục tiến hành rà soát, thống kê phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dùng, các phương tiện cần huy động phục vụ hỗ trợ cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý để có kế hoạch huy động tham gia xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố khi có yêu cầu.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ: Thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 24/ 24h
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác