Print Thứ Tư, 04/03/2020 08:00 Gốc

Công tác điều lệnh của Phòng CSGT bộ – sắt, CATP luôn được Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị và các đội nghiệp vụ quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai.

Để tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CSGT, lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sâu rộng trong toàn cán bộ, chiến sỹ; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ về việc “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tập trung chấn chỉnh tư thế tác phong của cán bộ, chiến sỹ trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát; công tác đăng ký, quản lý phương tiện….

Với nhiều chương trình, hoạt động được triển khai đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, chiến sỹ đối với yêu cầu xây dựng lực lượng CAND, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức, tinh thần trách nhiệm, tư thế, tác phong trong giao tiếp, ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới.

MINH PHƯƠNG

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Phòng Cảnh sát Giao thông bộ – sắt: Chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác