Print Thứ Sáu, 17/04/2020 06:39 Gốc

Thực hiện phong trào thi đua “Hai quản, ba giữ”, 3 tháng qua, Phòng Cảnh sát Cơ động – CATP luôn coi trọng công tác quản lý nội bộ, thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND, chế độ công tác…

Đơn vị đã chủ động phòng ngừa, bảo vệ nội bộ, nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm, diễn biến tư tưởng của CBCS để ngăn ngừa sai phạm; gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy trong công tác quản lý cán bộ. Bố trí sắp xếp đội ngũ CBCS đúng người, đúng việc. Thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý CBCS, nhất là đối với chiến sĩ nghĩa vụ. Nhờ đó, đội ngũ CBCS yên tâm, phấn khởi công tác, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ nhân dân.

Phòng Cảnh sát Cơ động tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Các phong trào thi đua “Vì ANTQ” được giữ vững, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các cuộc vận động do Bộ Công an, Giám đốc CATP phát động; các sự kiện chính trị của đất nước và thành phố.

Cùng với đó, việc giữ gìn phong cách ứng xử có văn hóa, lễ tiết tác phong trong công tác, giải quyết công việc của nhân dân luôn được đơn vị chú trọng. Công tác giữ gìn cảnh quan, môi trường đơn vị xanh – sạch – đẹp được duy trì thường xuyên.

Đặc biệt, để đảm bảo sức khỏe cho CBCS trước dịch Covid-19, đơn vị đã cho triển khai kế hoạch tuyên truyền về tác nhân gây bệnh, đường lây truyền và cách phòng, trách bệnh tới 100% CBCS. Đồng thời tổ chức phun thuốc khử trùng tại 3 địa điểm có trụ sở đóng quân của đơn vị…

KC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phòng Cảnh sát Cơ động – CATP: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai quản, ba giữ”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác