Print Thứ Tư, 01/04/2020 17:18 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ, Ủy  ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về việc phối hợp tổ chức  tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung Kế hoạch bao gồm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý các tình huống đối với các đoàn công dân tập trung đông người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thành lập Tổ công tác tiếp công dân của thành phố phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc công dân khiếu kiện tập trung đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và Thành phố, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tập trung rà soát, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, thường xuyên nắm tình hình, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các sở ngành, địa phương làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời xử lý kịp thời các tình huống đối với các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để xử lý các đoàn công dân của thành phố khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở các cơ quan Trung ương nhằm phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 95-KH-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác