Print Thứ Hai, 28/08/2023 18:00 Gốc

Sáng 28/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương.

Dự phiên họp tại điểm cầu Hải Phòng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay cả nước có 6.022/8.177 xã (đạt tỷ lệ gần 74%); 263 huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2023 còn 2,93%, giảm 1,1%; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn 33%, giảm 5,62%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng gần 18%, giảm 3,2% đạt chỉ tiêu quốc hội và chính phủ giao.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp về tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (Ảnh TTX Việt Nam).

Tại Hải Phòng triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, 42 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 22 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 7/7 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Về kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, năm 2022, trên địa bàn thành phố tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,78%, giảm 0,62% so với năm 2021, đạt 124% kế hoạch đề ra. Năm 2023, mục tiêu đặt ra giảm 0,40% so với năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,38%.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao sự chủ động cho địa phương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Ảnh TTX Việt Nam).

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao các bộ ngành, địa phương đã tập trung tháo gỡ khó khăn để giải ngân được 28,7 % tổng mức đầu tư của cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn thấp. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ, các bộ, ngành liên quan cần xem xét, nghiên cứu giảm bớt một số thủ tục, cơ chế chưa phù hợp; giao sự chủ động cho địa phương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, các địa phương phải trách nhiệm và quyết liệt hơn, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản mới để áp dụng triển khai trong thực tế; lồng ghép tốt các nguồn vốn để thực hiện các chương trình đạt hiệu quả cao, phấn đấu đến năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đặt ra./.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp về tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác