Print Thứ Tư, 09/02/2022 11:14 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2022 của UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2022; nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức ngay sau kỳ nghỉ Tết Nhân Dần 2022, sáng 9/2, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ tại Sở Xây dựng và UBND xã Mỹ Đức, huyện An Lão.

Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản Sở Xây dựng đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Sở đã bố trí cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận “Một cửa” để trực tiếp nhận và trả kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của công dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ kiểm tra tại Bộ phận “Một cửa” Sở Xây dựng.
Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ phát biểu tại Sở Xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc rút kinh nghiệm thực hiện đúng thời gian làm việc tại Bộ phận “Một cửa”; lưu ý lãnh đạo Trưởng, Phó phòng thuộc Sở Xây dựng gương mẫu thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ. Lãnh đạo, công chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ kiểm tra tại Bộ phận “Một cửa” UBND xã Mỹ Đức.

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ tại xã Mỹ Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ hoan nghênh xã Mỹ Đức đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND thành phố trong thực thi công vụ ngay từ những ngày đầu năm; bố trí đầy đủ cán bộ, công chức trực, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa”.

Tại các đơn vị đến kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ yêu cầu lãnh đạo các đơn vị đẩy mạnh tăng cường tự kiểm tra, chấn chỉnh và yêu cầu cán bộ, công chức cần thực hiện nghiêm túc hơn trong việc đeo thẻ, mặc trang phục, tác phong, lề lối làm việc trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm theo đúng quy định; đặc biệt phải bố trí đầy đủ cán bộ, công chức trực, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác