Print Thứ Ba, 28/03/2023 10:25 Gốc

Sáng 28/3, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân. Cùng dự làm việc có lãnh đạo Sở, ngành và đơn vị liên quan.

Bà Phú Thị Liễu nêu kiến nghị tại cuộc làm việc.

Tại buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nghe bà Phú Thị Liễu, hiện ở tại Nhà công vụ Vùng 1 Hải Quân, thôn Lâu Trại, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên đề nghị giải quyết việc tuyển biên chế, chuyển hệ số lương theo bằng Đại học và chế độ phụ cấp thâm niên 13 năm công tác.

Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Bạch Long Vỹ và Sở Nội vụ, ngày 07/5/2013, Hội đồng thẩm định thành phố về kết quả triển khai Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg có công văn số 2942/HĐTDTP về việc thẩm định kết quả xét duyệt và xếp lương giáo viên mầm non năm 2012, theo đó Hội đồng thành phố đã thẩm định và xếp lương giáo viên Mầm non đối với bà Phú Thị Liễu có trình độ Trung cấp sư phạm Mầm non, hưởng lương ngạch giáo viên Mầm non mã số 15.115, bậc 5, hệ số 2,66 thời gian hưởng từ ngày 01/01/2013.

Bà Phú Thị Liễu được ký hợp đồng lao động giáo viên Mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg, không phải là giáo viên trong biên chế nhà nước nên theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTTXH, do vậy bà Phú Thị Liễu không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp cấp thâm niên nhà giáo. Bà Phú Thị Liễu có bằng Cử nhân Giáo dục Mầm non do Đại học Sư phạm Hà Nội cấp ngày 16/5/2015 (sau thời điểm Công văn số 2942/HĐTDTP ngày 07/5/2013 của Hội đồng thẩm định thành phố ban hành) nên tại thời điểm Hội đồng thẩm định của thành phố xét duyệt hồ sơ, không có cơ sở để xếp lương theo trình độ Đại học đối với bà Phú Thị Liễu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại buổi tiếp.

Sau khi nghe bà Phú Thị Liễu trình bày kiến nghị và ý kiến tham vấn của lãnh đạo Sở, ngành và đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận sự đóng góp của cá nhân bà và gia đình, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của gia đình. Phó Chủ tịch đồng tình với kết quả giải quyết của các cơ quan, đơn vị, tuy nhiên để ghi nhận những đóng góp của bà Phú Thị Liễu trong suốt quá trình công tác tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, thể hiện bản chất nhân văn của Nhà nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu các đơn vị nghiên cứu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố hỗ trợ kinh phí thâm niên công tác để giúp gia đình bà Phú Thị Liễu vượt qua khó khăn.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác