Print Thứ Tư, 07/08/2019 14:37

Sáng 7/8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Binh chủ trì cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác ngành thông tin và truyền thông 7 tháng đầu năm 2019, chỉ đạo nhiệm vụ  5 tháng tiếp theo năm 2019.

Dự buổi họp có tập thể lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố.

Cuộc họp tập trung đánh giá về kết quả công tác 7 tháng đầu năm 2019 của ngành thông tin và truyền thông; kết quả thực hiện chương trình công tác của UBND thành phố và nhiệm vụ đã giao cho Sở thực hiện.

Trình bày dự thảo báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Trong 7 tháng đầu năm 2019, nhằm thực hiện Chủ đề năm 2019 của thành phố ‘‘Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” và Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về Chương trình công tác năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt nhiều kết quả tích cực.

7 tháng đầu năm Sở đã ban hành 1.803 văn bản, tiếp nhận và xử lý 3.977 văn bản theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm và các hoạt động quản lý ngành trên địa bàn thành phố.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, UVBTVTU, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận: Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai cơ bản, toàn diện các mặt công tác; trong đó chủ động, tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố; chỉ đạo và định hướng các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền tích cực và giới thiệu hình ảnh thành phố, đặc biệt là các sự kiện lớn. Sở đã phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Thành ủy duy trì tốt các cuộc giao ban báo chí, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai xây dựng chính quyền điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo lộ trình, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Công tác chỉnh trang ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên các tuyến phố được triển khai tích cực đã góp phần làm đẹp mỹ quan đô thị.

Định hướng về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch thường trực đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tập trung cao bám sát Chương trình công tác năm 2019 và các nhiệm vụ được UBND thành phố giao. Triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng thành phố thông minh theo chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố. Tiếp tục phói hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh thành phố, đặc biệt là phối hợp với các ngành, địa phương chủ động hơn nữa trong công tác cung cấp thông tin và xử lý các vấn đề báo chí phản ánh; từng bước triển khai Quy hoạch báo chí; hoàn thành xây dựng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 theo kế hoạch đề ra.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về đánh giá nhiệm vụ công tác 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác