Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:22

Sáng 25/9, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước, công vụ, công chức năm 2018 tại huyện Tiên Lãng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra thực tế tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Tiên Lãng

Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Lãng, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC được tập trung cao. Việc ban hành, triển khai thực hiện CCHC năm 2018 được triển khai kịp thời. Tính đến ngày 15/8, huyện hoàn thành 129/208 nhiệm vụ UBND thành phố giao, trong đó số nhiệm vụ đúng hạn là 121 nhiệm vụ. Hiện còn 77 nhiệm vụ đang thực hiện, dự kiến bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác thanh tra, kiểm tra CCHC, kỷ luật, kỷ cương công vụ thực hiện tốt. Trong 9 tháng qua, UBND huyện tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác CCHC và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu tại 16/45 cơ quan, đơn vị (12 phòng chuyên môn, 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 23 xã, thị trấn). Tiến hành kiểm tra đột xuất 100% các cơ quan, đơn vị, gồm: 12 phòng chuyên môn, 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 23 xã, thị trấn…

Công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND huyện được thực hiện công khai, minh bạch. Từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 12/7/2018, bộ phận một cửa Văn phòng UBND huyện tiếp nhận, giải quyết được 9.799/ 9.884 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về quy định hành chính hay hành vi gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức đối với công dân, tổ chức. UBND huyện thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, tiếp nhận công chức, bố trí công chức, viên chức đúng quy định về vị trí việc làm…

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình ghi nhận, biểu dương kết quả huyện Tiên Lãng đạt được 
trong công tác cải cách hành chính nhà nước

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các ngành, địa phương, kiểm tra thực tế công tác CCHC tại UBND xã Quang Phục, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận những kết quả huyện Tiên Lãng đạt được trong công tác cải cách hành chính nhà nước, công vụ, công chức 9 tháng năm 2018 đã góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả của nhà nước và chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố lưu ý thời gian tới huyện Tiên Lãng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; quan tâm thực hiện Nghị quyết 18,19 của Trung ương về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh ứng dụng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 bảo đảm có lộ trình, bước đi phù hợp; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông có lộ trình từng bước nâng dần tỷ lệ người dân sử dụng thủ tục hành chính cấp độ 3, 4. Chủ động bố  trí kinh phí, nhân lực giỏi về lĩnh vực công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ CCHC; hướng dẫn, giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính.

haiphong.gov.vn 25/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Tiên Lãng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác