Print Thứ Tư, 09/02/2022 17:00 Gốc

Chiều 9/2, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đi kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ tại: Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra tại Sở Tài chính…
…kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Qua kiểm tra cho thấy về cơ bản Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Các sở và đơn vị đã bố trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “Một cửa” để trực tiếp nhận và trả kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.

Tại các đơn vị đến kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân yêu cầu lãnh đạo các đơn vị đẩy mạnh tăng cường tự kiểm tra, chấn chỉnh và yêu cầu cán bộ, công chức cần thực hiện nghiêm túc hơn trong việc đeo thẻ, mặc trang phục, tác phong, lề lối làm việc trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm theo đúng quy định; đặc biệt phải bố trí đầy đủ cán bộ, công chức trực, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Cùng với đó, các sở, ngành cần tuyên truyền để cán bộ, công chức, người lao động giữ gìn sức khỏe tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến công việc. Các đơn vị tập trung giải quyết các tồn đọng sau Tết hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ tại một số cơ quan, đơn vị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác