Print Thứ Năm, 08/08/2019 22:13

Sáng 8/8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Sở Nội vụ 7 tháng đầu năm, chỉ đạo nhiệm vụ 5 tháng tiếp theo năm 2019. Dự phiên họp có tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và đại diện Văn phòng UBND thành phố.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, nhiệm vụ công tác năm 2019 của UBND thành phố giao Sở Nội vụ thực hiện 14 nhiệm vụ, Sở Nội vụ đã hoàn thành 7 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thường xuyên UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì trong 7 tháng đầu năm có 457 nhiệm vụ, trong đó hoàn thành 343 nhiệm vụ, nhiệm vụ đang thực hiện 115 nhiệm vụ.

Sở Nội vụ đã tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp, các ban quản lý dự án theo đúng quy định của TW; tham mưu trình 4 Đề án thông qua tại kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV; tham mưu, trình, chuẩn bị triển khai các nội dung quan trọng của Nghị quyết TW, Luật của Quốc hội để Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xem xét ban hành; làm tốt các kỳ thi tuyển công chức theo đúng quy định pháp luật; với tư cách là cơ quan thường trực công tác CCHC đã tăng cường kiểm tra đôn đốc; công tác thi đua khen thưởng đi vào nề nếp, khen thưởng kịp thời, khen đột xuất tiến bộ tạo ra sức lan tỏa; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo bám sát, đảm bảo trật tự an toàn các sự kiện lớn; công tác quản lý văn thư, lưu trữ thực hiện tốt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình làm việc với Sở Nội vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhận định công việc của Sở Nội vụ khó khăn về khối lượng, tiến độ, phức tạp. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và hiệu quả của lãnh đạo Sở, trong 7 tháng đầu năm, Sở hoàn thành tốt chương trình, nhiệm vụ mà Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Bộ Nội vụ giao. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố hoan nghênh biểu dương đồng chí Phó Giám đốc Phạm Hồng Hà, phụ trách công tác điều hành Sở Nội vụ đã phát huy vai trò của người đứng đầu chỉ đạo, điều hành, đoàn kết cán bộ viên chức Sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao (trong điều kiện lãnh đạo Sở chưa được kiện toàn).

Định hướng những nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Sở Nội vụ tập trung cao bám sát các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức, bộ máy; giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở rà soát, đôn đốc, nắm lại việc tinh giảm biên chế theo chủ trương; Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch cụ thể theo quy định pháp luật và thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ để bảo đảm nghiêm túc, kịp thời chỉ tiêu biên chế hàng năm. Giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp Sở Nội vụ kiểm tra quy trình phân bố nguồn vốn cho công tác đào tạo báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét; Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra giám sát việc tuyển dụng tại các cơ quan, đơn vị bảo đảm theo đúng quy định pháp luât.

Về công tác CCHC, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát đánh giá thực tế các Sở, ngành, địa phương; có trách nhiệm đôn đốc thực hiện CCHC làm đúng chỉ đạo của Chính phủ; Sở Nội vụ cần xây dựng kế hoạch khắc phục các điểm yếu trong đánh giá chấm điểm công tác CCHC. Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn UNBD quận, huyện về sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Đề án của UBND thành phố đã được HĐND thành phố thông qua; tiếp tục triển khai kịp thời công tác thi đua – khen thưởng. Về vấn đề tôn giáo, cần phối hợp Sở, ngành liên quan bảo đảm các hoạt động tôn giáo thực hiện đúng quy định pháp luật, chủ động nắm bắt xử lý các điểm nóng. Về công tác văn thư, lưu trữ đề nghị tổng hợp công tác bàn giao hồ sơ đi B báo cáo Thường trực Thành uỷ; đánh giá thực hiện công tác văn thư lưu trữ trong thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử. Văn phòng UBND thành phố kiểm tra việc thực hiện số hoá văn thư, lưu trữ bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật, bảo đảm thông tin có thể khai thác hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Bình đề nghị đồng chí tân Giám đốc Sở Nội vụ tiếp tục phát huy kinh nghiệm của mình để cùng với Ban Giám đốc Sở Nội vụ và toàn thể cán bộ Sở Nội vụ đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Sở Nội vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và khẳng định sẽ cùng tập thể Sở Nội vụ hoàn thành các công việc mà Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ của Sở Nội vụ trong 7 tháng đầu năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác