Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:48

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng được các sở, ban, ngành, địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cầu nối chuyển tải pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.

Nhân viên Bưu điện thành phố chuẩn bị phát hành Báo Hải Phòng hằng ngày đến bạn đọc.

Ảnh: Đỗ Hiền

Lan tỏa nhanh đến cộng đồng

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử và các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố với nhiều nội dung và hình thức sáng tạo. Đó là việc cơ quan Báo Hải Phòng phối hợp với Sở Tư pháp- cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL thành phố tiếp tục xuất bản đều kỳ Phụ trương pháp luật thành phố Hải Phòng, phát hành miễn phí đến bạn đọc vào thứ năm hằng tuần cùng với Báo Hải Phòng hằng ngày. Trong đó, xây dựng 2 trang đăng công khai toàn văn các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và các văn bản quan trọng do HĐND, UBND thành phố ban hành phục vụ kịp thời nhu cầu tìm hiểu chính sách mới của các tầng lớp nhân dân. Báo Hải Phòng phối hợp Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố xuất bản một trang Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy vào thứ ba hằng tuần. Nhằm mở rộng tuyên truyền, PBGDPL trên sóng phát thanh, Sở Tư pháp và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (PT-TH) phối hợp sản xuất, phát sóng 8 chương trình truyền hình chuyên mục “Cuộc sống và pháp luật”, “Bàn tròn pháp luật”,“Sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật”, 4 chương trình phát thanh trực tiếp chuyên mục “Nhịp cầu pháp luật”… Bước đầu những phóng sự, chuyên mục này chuyển tải pháp luật dưới các hình thức gần gũi, sát thực tế, thu hút người nghe, người xem. Từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Báo Hải Phòng, Đài PT-TH Hải Phòng xây dựng nhiều chuyên trang phóng sự tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Sở Lao động- Thương binh- Xã hội phối hợp Báo Hải Phòng tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng chuyên trang trên Báo Hải Phòng cuối tuần …

Trưởng Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) Lưu Thị Thu Huyền cho biết: Mỗi hội nghị tổ chức chỉ tuyên truyền, PBGDPL đến một số lượng người trong một diện nhất định; nhưng tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, những người dân ở vùng sâu, vùng xa cũng đều nghe được, xem được, đọc được thông tin. Thông qua việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng nhóm đối tượng và đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ sở, từ đó Sở Tư pháp hướng tập trung ưu tiên tuyên truyền, giới thiệu các VBQPPL mới ban hành, các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống dân sự, hình sự, kinh tế, kinh doanh, việc làm của các tổ chức, cá nhân.

Nâng cao về “chất” công tác tuyên truyền

So với các hình thức PBGDPL khác thì loại hình PBGDPL trên báo chí có lợi thế đông đảo bạn đọc từ khắp mọi miền đất nước và thành phố. Báo chí góp phần phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật và hướng dẫn dư luận xã hội, biểu dương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật; lên án, phê phán những biểu hiện tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội, củng cố niềm tin cho nhân dân về sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, thành phố. Trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật, báo chí còn đóng vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Lã Thanh Tân cho biết: Một trong những hình thức tuyên truyền PBGDPL hiệu quả là thông qua tuyên truyền trên báo chí, các trang thông tin điện tử bởi tính lan tỏa nhanh đến cộng đồng. Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các sở, ban, ngành liên quan nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền pháp luật trên Phụ trương pháp luật thành phố Hải Phòng; tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đài PT-TH Hải Phòng về tuyên truyền, PBGDPL trên sóng phát thanh, truyền hình; đồng thời tăng cường ứng dụng thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; đăng tải các thông tin về thi hành pháp luật trên cổng thông tin điện tử của thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. Trong đó, chú trọng phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến đời sống nhân dân, quyền và nghĩa vụ của công dân, cải cách thủ tục hành chính, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, về chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… trên địa bàn thành phố.

6 tháng đầu năm, Báo Hải Phòng và Sở Tư pháp phối hợp xuất bản 15 số Phụ trương Pháp luật thành phố Hải Phòng với hơn 300.000 tờ; phối hợp với cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố xuất bản 15 chuyên trang Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với hơn 300.000 tờ, phát hành miễn phí cùng với Báo Hải Phòng hằng ngày.

Sở Tư pháp và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng phối hợp sản xuất, phát sóng 8 chương trình truyền hình, 4 chương trình phát thanh trực tiếp.

Bích Hà – Báo Hải Phòng 30/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng: Hiệu quả rõ nét
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác