Print Thứ Ba, 09/03/2021 15:37 Gốc

Sáng 9/3, tại trụ sở xã Đồng Thái, huyện An Dương, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy An Dương về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện An Dương, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả triển khai thực hiện chương trình huyện nông thôn mới và mô hình thí điểm xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái, huyện An Dương. Cùng dự cuộc làm việc có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngay sau khi thành phố ban hành Nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương đã ban hành Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Giao cho các đơn vị phối hợp tham mưu xây dựng, điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, đặc biệt chỉ tiêu về việc xây dựng huyện An Dương trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra tại một tuyến đường trên địa bàn xã Đồng Thái, huyện An Dương.

Về kết quả xây dưng huyện nông thôn mới, đến hết năm 2018, 15/15 xã thuộc huyện An Dương đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đạt 100% và hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch của huyện và thành phố giao. Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới các xã, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới; kết quả đến nay, huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định. Huyện cũng đã hoàn thiện hồ sơ huyện nông thôn mới theo trình tự, thủ tục quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái, huyện An Dương.

Đối với kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái, hiện, xã Đồng Thái đã đạt 15/17 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố ban hành. Những tiêu chí đã đạt là: Thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở, sản xuất, lao động, thu nhập, hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh trật tự, hành chính công. Tiêu chí chưa đạt là giao thông, môi trường và sẽ phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí này trong năm 2021.

Xã Đồng Thái đã triển khai thực hiện thí điểm 3 tuyến đường giao thông (mỗi loại mặt đường rộng 9m; 7m; 5,5m) và thi công 1 tuyến đường điện chiếu sáng ngõ xóm. Tổng số hiến đất làm đường là 2.414m² đất ở của 184 hộ dân; 2.500m² đất nông nghiệp của 20 hộ dân, giá trị gần 38 tỷ đồng. UBND huyện An Dương cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc trên diện tích đất nhân dân hiến tặng và chi trả tiền cho 169 hộ dân với tổng giá trị 6,28 tỷ đồng.

Tại cuộc làm việc, Huyện ủy An Dương đề nghị thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với huyện thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy hoạch, xây dựng đồ án… để huyện sớm hiện thực hóa xây dựng huyện trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025; bố trí dành nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến đường: An Kim Hải, Máng nước, An Dương 1, 351. Huyện cũng đề xuất danh mục xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu triển khai trong năm 2021 theo thứ tự ưu tiên: xã Quốc Tuấn, xã An Hòa, xã Đặng Cương, xã An Hưng.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua đi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương, mặc dù sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã có sự thay đổi về công tác cán bộ chủ chốt của huyện, nhưng vẫn tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Nhất là đã kịp thời xây, điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, trong đó có chỉ tiêu về xây dựng huyện trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025.

Về tiến độ triển khai chủ trương của thành phố về thực hiện mô hình thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái, đồng chí ghi nhận huyện An Dương và xã Đồng Thái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương này; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình theo tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và đến thời điểm này là đảm bảo theo tiến độ đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực lưu ý huyện cần lãnh đạo, chỉ đạo xã Đồng Thái phải bám sát các tiêu chí chưa hoàn thành để kịp thời có biện pháp tháo gỡ; quan tâm công tác quy hoạch nhất là khi huyện sẽ thành đơn vị hành chính quận, do đó huyện cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan điều chỉnh quy hoạch đô thị. Quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là những cán bộ trẻ có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sớm xây dựng, hoàn thiện bổ sung quy chế đội ngũ cán bộ, tăng cường cán bộ trẻ về xã, rà soát những đơn vị thực hiện tốt để động viên kịp thời.

Đối với xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện phải thường xuyên đi kiểm tra, nắm tình hình để có những cách làm mới, sáng tạo; tập trung lãnh đạo để hoàn thành các công trình thí điểm; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được ý nghĩa, chủ trương của chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó ủng hộ trong quá trình triển khai; kịp thời báo cáo thành phố những vấn đề phát sinh để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Đồng chí cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực tiếp thu tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các địa phương để báo cáo thành phố những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra tiến độ thực hiện mô hình thí điểm xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái, huyện An Dương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác