Print Thứ Năm, 20/04/2023 20:45 Gốc

Ngày 19/4/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Hải Phòng (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ ba dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo.

1. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; Kết luận tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác và đạt được kết quả tích cực.

Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều quyết định, văn bản quan trọng để chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, đặc biệt đã kịp thời cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo đã thống nhất đánh giá những khó khăn, vướng mắc và định hướng giải quyết đối với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Thành phố theo dõi, chỉ đạo. Đề nghị Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố chủ động báo cáo, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương để được hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong xử lý vụ việc sai phạm trong thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ.

Thường trực Ban Chỉ đạo đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng tập trung xử lý các vụ án, vụ việc các Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và những vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo. Điển hình, trong thời gian qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản xảy ra tại Công ty Đấu giá hợp danh Khánh An, Hải Phòng, khởi tố bị can đối với 03 đối tượng trong đó bắt tạm giam 02 bị can.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể và đảng viên có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện Dự án xây dựng Khu đô thị Our City.

Đảng uỷ Công an thành phố phối hợp với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo nhằm làm rõ dấu hiệu sai phạm, yêu khẩn trương thực hiện quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng đối với một số dự án.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ động tổng hợp, đánh giá về công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố rà soát các khó khăn, vướng mắc trong công tác trưng cầu, yêu cầu giám định, định giá tài sản các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực để tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành văn bản chỉ đạo tháo gỡ. Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức 03 hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 1.500 cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, ngành Hải quan và quận Hồng Bàng; 01 hội nghị phổ biến, quán triệt về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 150 cán bộ chủ chốt các cấp quận Đồ Sơn. Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn đảng bộ thành phố về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp.

2. Sau khi đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua, Phiên họp đã triển khai Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm là:

(1). Tập trung chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; chú trọng xây dựng ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTNTC; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh PCTNTC; xây dựng ý thức trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, tiêu cực.

(2). Kịp thời cụ thể hoá, thể chế hoá đầy đủ các chủ trương, giải pháp, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác PCTNTC. Đẩy mạnh thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kiểm soát quyền lực để PCTNTC. Tập trung rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật liên quan đến ngân hàng, tài chính, tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, quản lý đất đai, tài nguyên, quy hoạch, xây dựng, đấu thầu, đấu giá, định giá… và các vấn đề cụ thể khác do các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiến nghị, đề xuất.

(3). Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật như: đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, quản lý quy hoạch; các dự án đầu tư theo hình thức BT; tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác cán bộ…

(4). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác giám định, định giá tài sản, không lạm dụng công tác giám định, định giá tài sản.

(5). Chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Hội đồng Nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội. Chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

(6). Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo xử lý; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh PCTNTC tại địa phương, cơ sở.

3. Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu trong thời gian tới Thường trực Ban Chỉ đạo, các Thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng tập trung xử lý các vụ án, vụ việc các Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và những vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, trong đó:

. Tiếp tục báo cáo Ban Nội chính Trung ương-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương sớm cho ý kiến đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với 06 vụ án, vụ việc đã cơ bản được giải quyết xong theo quy định pháp luật.

. Các cơ quan chức năng cần tập trung, quyết liệt, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm 13 vụ án, vụ việc; định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ giải quyết về Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

4. Bên cạnh việc yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo rà soát phát hiện các vụ việc vi phạm còn tồn đọng, chủ động xử lý theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời ổn định tình hình địa phương; đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, không để phát sinh vụ việc mới. Trường hợp phát hiện các vụ việc tham nhũng, tiêu cực mới phát sinh cần chỉ đạo xử lý ngay và nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác