Print Thứ Sáu, 05/05/2023 15:25 Gốc

Sáng 5/5, Thường trực HĐND thành phố họp phiên giải trình việc thực hiện Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND thành phố về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã; Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các Sở, ngành, địa phương và một số Thôn, Tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh phiên họp giải trình.

Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND là nguồn động viên quan trọng để đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tích cực hơn nữa khi thực hiện nhiệm vụ, tham gia công việc cùng chính quyền cơ sở triển khai, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố ngày càng hiệu quả.

Tuy nhiên, qua công tác giám sát, khảo sát thực tế, trong quá trình tổ chức thực hiện 2 Nghị quyết trên của HĐND thành phố vẫn còn đang phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên giải trình để làm rõ, tháo gỡ một phần các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố nêu nội dung giải trình.
Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố nêu nội dung giải trình.

Phiên giải trình được tổ chức nhằm đổi mới hơn nữa hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thành phố, bảo đảm hoạt động giám sát được thực chất hơn, hiệu quả hơn, giải quyết được những yêu cầu cần thiết từ cơ sở; đồng thời công khai, minh bạch trong thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố trong việc tổ chức thực hiện chính sách, nhất là các chính sách có liên quan đến đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại phiên giải trình.
Giám đốc Sở Nội vụ trả lời tại phiên giải trình.
Giám đốc Sở Tài chính trả lời tại phiên giải trình.

Tại phiên giải trình, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an thành phố, Thanh tra thành phố đã trả lời, làm rõ các câu hỏi của Thường trực HĐND thành phố cũng như các địa phương, thôn, tổ dân phố.

Phát biểu tại phiên giải trình, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ: Thời gian qua, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh và đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở đã đóng góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đặc biệt, các chi bộ, thôn, tổ dân phố thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền cơ sở (xã, phường, thị trấn) với người dân, giúp hệ thống chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước tại địa phương. Xác định được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở, ngay sau khi HĐND thành phố ban hành 2 Nghị quyết trên, UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương đã rất tích cực tổ chức, triển khai thực hiện, bảo đảm các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, quyền và lợi ích của các đối tượng thụ hưởng được bảo đảm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị quyết, cần có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại phiên giải trình.

Để việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố được hiệu quả, đầy đủ, kịp thời hơn nữa, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: Đối với Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện xây dựng văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn chi tiết cho các địa phương để việc bố trí các chức danh không chuyên trách, chức danh kiêm nhiệm tại xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm quyền lợi cán bộ không chuyên trách khi tham gia công tác này, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rà soát, hướng dẫn, đề xuất việc thực hiện thống nhất chức danh và mức hưởng phụ cấp đối với Đội trưởng Đội dân phòng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu phương án chi trả tiền bồi dưỡng đối với những người tham gia trực tiếp công việc của thôn, tổ dân phố phù hợp, tránh hình thức, giảm bớt thủ tục, khó khăn cũng như phát sinh thêm công việc không cần thiết cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị từ cơ sở, chủ động nghiên cứu, tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế; trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết mới thay thế ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 24/4/2019 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Đối với Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan cần kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung dự toán để tổ chức thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với những người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định. Rút kinh nghiệm trong xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố có liên quan đến các chế độ, chính sách chi ngân sách Nhà nước, tính toán để bảo đảm được nguồn lực tổ chức thực hiện được ngay sau khi HĐND thành phố ban hành.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của HĐND thành phố sau khi ban hành nói chung và 2 Nghị quyết trên nói riêng, cũng như thường xuyên thực hiện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất phương hướng giải quyết, bảo đảm các Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố: Bảo đảm hoạt động giám sát được thực chất, hiệu quả hơn, giải quyết được những yêu cầu cần thiết từ cơ sở
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác