Print Thứ Tư, 30/03/2022 10:18 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND, ngày 28/3/2022 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2021.

Theo đó, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, trong khối sở, ngành có 10 đơn vị đạt giá trị mức độ hài lòng trên 90% và 10 đơn vị đạt giá trị hài lòng dưới 90%. So với năm 2020, số lượng đơn vị đạt giá trị mức độ hài lòng trên 90% giảm (năm 2020 là 15 đơn vị). Các đơn vị duy trì được giá trị mức độ hài lòng trên 90% trong 02 năm liên tiếp là: Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông,Thanh tra thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong khối quận, huyện có 11 đơn vị đạt giá trị mức độ hài lòng trên 90% và 04 đơn vị đạt giá trị hài lòng dưới 90%. So với năm 2020, số lượng đơn vị đạt giá trị mức độ hài lòng trên 90% tăng (năm 2020 là 6 đơn vị). Số liệu này phù hợp với xu thế tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đánh giá quận, huyện.

Về kết quả đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, so với năm 2020, tốp 3 đơn vị đứng đầu vẫn giữ nguyên là Sở Giao thông vận tải, Thanh tra thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông.

Đây là năm đầu tiên thực hiện việc xếp hạng Chỉ số CCHC theo 02 nhóm: Nhóm quận và nhóm huyện để có thể đánh giá tương quan giữa các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội tương đồng. Điểm trung bình giá trị CCHC cả khối quận, huyện là 86,91, tăng 2,21 điểm so với năm 2020. Về khối quận, 03 vị trí đứng đầu thuộc về UBND quận Dương Kinh (1), UBND quận Ngô Quyền (2), UBND quận Hồng Bàng và UBND quận Hải An (đồng hạng 3).

Năm 2021 thể hiện sự tiến bộ vượt trội của khối huyện so với khối quận. Điểm trung bình của khối huyện thấp hơn so với khối quận nhưng điểm tốp đầu của khối huyện cao hơn điểm tốp đầu của khối quận, 03 đơn vị có giá trị CCHC lớn hơn 90% là: UBND huyện Tiên Lãng, UBND huyện Thủy Nguyên, UBND huyện Kiến Thụy.

Nhìn chung, điểm Chỉ số CCHC trung bình năm 2021 của các cơ quan, đơn vị tăng so với năm 2020 do các đơn vị quan tâm hơn đến công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Chỉ số CCHC năm 2020 và qua kiểm tra CCHC. Bên cạnh đó, việc kết quả Chỉ số CCHC được sử dụng để đánh giá, phân loại người đứng đầu trong chỉ đạo, thực hiện CCHC cũng giúp cho sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của người đứng đầu các đơn vị, địa phương sát sao và quyết liệt hơn. Kết quả đánh giá chỉ số CCHC cũng chỉ ra vai trò hết sức quan trọng của người đứng đầu trong công tác CCHC: ở đơn vị nào người đứng đầu quyết tâm, sát sao chỉ đạo công tác CCHC thì ở đơn vị đó có sự tiến bộ trong thực hiện CCHC. Trong quá trình triển khai thực hiện, một số đơn vị đã tăng cường khảo sát thực tế, đưa ra các giải pháp, sáng kiến hữu hiệu để áp dụng tại cơ quan, đơn vị mình. Năm 2021 cũng ghi nhận nhiều sáng kiến CCHC ở cấp thành phố hơn so với năm 2020. Các đơn vị cũng đã chú trọng bố trí nguồn lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, giúp hoạt động của cơ quan nhà nước ngày càng công khai, minh bạch, đặc biệt trong quá trình giải quyết TTHC.

Việc đánh giá Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đã bám sát Bộ Chỉ số CCHC do UBND thành phố ban hành, đảm bảo chính xác, khách quan và công bằng. Kết quả đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan, đơn vị đã phản ánh sát những kết quả thực tế đạt được của cơ quan, đơn vị.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 903/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác