Print Thứ Sáu, 20/03/2020 19:10 Gốc

Ngày 20/3/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND, Quyết định số 816/QĐ-UBND và Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc phê duyệt địa điểm cách ly y tế tập trung của thành phố.

Theo đó, thành phố phê duyệt thêm 3 địa điểm cách ly y tế tập trung: Khu ký túc xá Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng (số 3, đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng); Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Đồ Sơn (số 2 Lý Thánh Tông, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) và Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng (Khu I, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn).

Tại các Quyết định nêu trên, UBND thành phố giao UBND quận Hồng Bàng chịu trách nhiệm tiếp nhận và cách ly đối với những người phải cách ly tập trung tại Khu ký túc xá Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng; Công an thành phố chịu trách nhiệm tiếp nhận và cách ly đối với những người phải cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Đồ Sơn; Sở LĐTB&XH chịu trách nhiệm tiếp nhận và cách ly đối với những người phải cách ly tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng. Đảm bảo về hậu cần, y tế, an ninh trật tự và các điều kiện khác trong thời gian cách ly tập trung tại các địa điểm trên.

UBND quận Hồng Bàng phối hợp với Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng; Sở LĐTB&XH phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng; Công an thành phố bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở trên để phục vụ cách ly tập trung theo quy định; lập danh sách những người phải cách ly tập trung tại 3 cơ sở trên gửi Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố phê duyệt; UBND quận Hồng Bàng và UBND quận Đồ Sơn cấp Giấy xác nhận hết thời gian cách ly cho người phải cách ly theo quy định.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn UBND quận Hồng Bàng, Sở LĐTB&XH và Công an thành phố thực hiện theo quy định.

Tải về Quyết định số 815/QĐ-UBND.

Tải về Quyết định số 816/QĐ-UBND.

Tải về Quyết định số 817/QĐ-UBND.

* Trước đó, ngày 19/3/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt trưng dụng 3 địa điểm cách ly y tế tập trung của thành phố: Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ Công đoàn (Trung tâm khu I, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn), Khu Khách sạn sinh viên Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng (50 Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân) và Khu ký túc xá Trường Cao đẳng Hàng Hải I (Số 498 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải I, quận Hải An).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt thêm 3 địa điểm cách ly y tế tập trung của thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác