Print Chủ Nhật, 17/03/2019 11:06

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 14/03/2019 (có hiệu lực kể từ ngày ký) về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dịc vụ Logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hải Phòng là thành phố cửa ngõ của khu vực cảng biển phía Bắc, nơi có lưu lượng hàng hóa thông qua lớn nhất miền Bắc và đứng thứ 2 toàn quốc. Cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, khu bến Lạch Huyện có tầm quan trọng bậc nhất trên cả nước, tiếp cận với tuyến hàng hải quốc tế, liên thông với các khu bến hiện tại tạo thành một hệ thống cảng liên hoàn, điều này sẽ làm gia tăng nhanh chóng lượng hàng hóa thông qua và đẩy mạnh nhu cầu với dịch vụ logistics trong thời gian tới.

Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ Logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ Logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Xem toàn văn quyết định tại đây => Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 14/03/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ Logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác