Print Thứ Ba, 02/02/2021 17:21 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 2/2/2021 về việc phê duyệt địa điểm cách ly y tế tập trung của thành phố.

Theo đó, UBND thành phố Phê duyệt Khu Nội trú trường Đại học Hàng hải Việt Nam, địa chỉ Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân là địa điểm cách ly y tế tập trung của thành phố.

Khu Nội trú trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

UBND thành phố giao UBND quận Ngô Quyền chịu trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức cách ly đối với những người phải cách ly y tế tập trung do dịch COVID-19 tại Khu nội trú Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Bảo đảm về hậu cần, y tế, an ninh trật tự và các điều kiện khác trong thời gian tổ chức cách ly tập trung tại địa điểm trên. Phối hợp với trường Đại học Hàng hải Việt Nam đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khu nội trú để phục vụ cách ly tập trung theo quy định. Lập danh sách những người phải cách ly tập trung tại Khu nội trú, gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND thành phố phê duyệt. Cấp giấy xác nhận hết thời gian cách ly cho người phải cách ly theo quy định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt Khu Nội trú trường Đại học Hàng hải Việt Nam là địa điểm cách ly y tế tập trung của thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác