Print Thứ Sáu, 10/03/2023 07:00 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định 524/QĐ-UBND phê duyệt kết quả Rà soát, xây dựng bản đồ ranh giới Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà.

Theo đó, Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà có tổng diện tích 26.418,9ha (thuộc địa bàn 7 xã, thị trấn: Gia Luận, Hiền Hào, Phù Long, Việt Hải, Trân Châu, Xuân Đám, thị trấn Cát Bà và vùng biển giáp ranh địa giới hành chính huyện Cát Hải); bao gồm: 03 vùng lõi, 03 vùng đệm và 02 vùng chuyển tiếp. Tọa độ trung tâm của Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà là (X=2.300.891 m; Y=630.617 m).

Bản đồ ranh giới Khu Dự trữ sinh quyền quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, Vùng lõi có tổng diện tích 6.278,6ha, trong đó: Vùng lõi 1: Tây Bắc thuộc địa bàn xã Phù Long, diện tích 488,5ha; Vùng lõi 2: Đông Nam thuộc địa bàn 03 xã: Gia Luận, Trân Châu và Việt Hải, diện tích 5.629,7ha; Vùng lõi 3: Đông Nam thuộc thị trấn Cát Bà, diện tích 160,4ha.

Vùng đệm có tổng diện tích vùng đệm 8.797,1ha, trong đó: Vùng đệm 1 (đệm bao quanh): Thuộc địa bàn 02 xã: Phù Long, Gia Luận, diện tích 1.902,4ha; Vùng đệm 2 (đệm trung tâm Việt Hải): Thuộc địa bàn xã Việt Hải, diện tích là 238,3ha; Vùng đệm 3 (đệm bao quanh): Thuộc địa bàn 06 xã, thị trấn: Phù Long, Gia Luận, Trân Châu, Hiền Hào, Việt Hải, thị trấn Cát Bà,diện tích 6.656,4ha.

Vùng chuyển tiếp có tổng diện tích là 11.343,2ha, trong đó: Vùng chuyển tiếp 1 (Bắc Gia Luận): Thuộc địa bàn 02 xã: Phù Long, Gia Luận, diện tích là 2.249,0ha; Vùng chuyển tiếp 2: Thuộc địa bàn 07 xã, thị trấn: Phù Long, Gia Luận, Trân Châu, Hiền Hào, Xuân Đám, Việt Hải, thị trấn Cát Bà và diện tích vùng biển giáp ranh địa giới hành chính huyện Cát Hải, diện tích là 9.094,2ha.

Cát Bà là nơi duy nhất ở Việt Nam hội tụ ba danh hiệu quốc gia và quốc tế gồm Vườn Quốc gia Cát Bà, Khu bảo tồn biển và Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với sự đa dạng về sinh học đã giúp Cát Bà có tài nguyên du lịch sinh thái nổi trội. Đây là nơi cư trú của 4.048 loài động, thực vật rừng và biển với 154 loài được xếp vào nguy cấp, quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam năm 2007, Sách đỏ Thế giới và Danh mục các loài sinh vật cần được bảo vệ. Loài Voọc Cát Bà là loại linh trưởng chỉ còn tồn tại duy nhất ở Việt Nam. Có thể nói Cát Bà là trung tâm đa dạng sinh học lớn của Việt Nam.

Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận ngày 2/12/2004 với diện tích 26.140ha (17.040ha phần đảo và 9.100ha phần biển), được chia thành 3 vùng: Vùng Lõi (8.500ha), Vùng Đệm (7.741ha) và Vùng Chuyển tiếp (10.000ha).

Tuy nhiên, hiện số liệu theo Quyết định số 1194/QĐ-UB ngày 13/6/2005 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thành lập Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà; Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 8/7/2005 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà và số liệu trên bản đồ không đồng nhất. Việc phân định ranh giới Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà và phân khu chức năng của sinh quyển theo quy chế chưa được phân định rõ ranh giới, xác định tọa độ các điểm đặc trưng ngoài thực địa; Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 đã được thay thế bằng Luật Lâm nghiệp năm 2017 do vậy rất khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo và giải quyết các tranh chấp phát sinh.

Mặt khác, các phân khu của Vườn Quốc gia Cát Bà và phân vùng Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà hiện nay không đồng nhất, gây khó khăn trong công tác phối hợp tuần tra quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng cảnh quan, hệ sinh thái, loài và di truyền, ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu khoa học; nghiên cứu, giám sát, đào tạo và giáo dục cộng đồng về bảo tồn và phát triển bền vững ở phạm vi địa phương, quốc gia và quốc tế.

Quyết định của UBND thành phố phê duyệt kết quả “Rà soát, xây dựng bản đồ ranh giới Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà” và các phân khu chức năng của Khu dự trữ sinh quyển sẽ đáp ứng mục tiêu quản lý, bảo tồn, sử dụng nguồn lợi thiên nhiên đồng thời đảm bảo tính pháp lý để quản lý bền vững tính đa dạng sinh học động, thực vật nơi đây.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 524/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt kết quả Rà soát, xây dựng bản đồ ranh giới Khu Dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác