Print Thứ Tư, 18/12/2019 11:36 Gốc

Ngày 16/12/2019, xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 3146/QĐ-UBND phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019 theo chuẩn nghèo quốc gia.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019 theo chuẩn nghèo quốc gia, Hải Phòng có tỷ lệ hộ nghèo là 0,72% tương ứng 4.348 hộ nghèo; Tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,14% tương ứng 12.971 hộ cận nghèo.

Số lượng và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia được phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách phát triển kinh tế – xã hội khác của thành phố trong năm 2020.

Tải về toàn văn Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 16/12/2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019 theo chuẩn nghèo quốc gia
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác