Print Thứ Ba, 05/01/2021 12:30 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố vừa có Quyết định phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Vận tải Hải Phòng đã được Đại hội Hiệp hội Vận tải Hải Phòng khóa I (nhiệm kỳ 2020-2025) thông qua ngày 7/11/2020; và công nhận chức danh Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng đối với ông Lê Văn Tiến, Trưởng ban Ban vận động thành lập Hiệp hội Vận tải Hải Phòng.

Hiệp hội Vận tải Hải Phòng là tổ chức xã hội nghề nghiệp bao gồm các loại hình doanh nghiệp vận tải tự nguyện thành lập nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải hoặc liên quan đến vận tải, không phân biệt thành phần kinh tế tự nguyện tham gia Hiệp hội.

Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh dịch vụ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy định pháp luật về giao thông vận tải đến các hội viên; đề xuất phản ánh những vấn đề bất cập với cơ quan quản lý nhà nước góp phần xây dựng cơ chế, chính sách đóng góp vào sự phát triển của ngành Giao thông vận tải…

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt Điều lệ hoạt động của Hiệp hội Vận tải Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác