Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:49

UBND thành phố vừa phê duyệt đề cương Đề án xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Đề cương Đề án gồm 4 phần: Thực trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2017, định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Thực trạng phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2017; quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp thành phố; Các giải pháp và tổ chức thực hiện. UBND thành phố giao Sở Công Thương tổ chức lập, trình duyệt Đề án.

haiphong.gov.vn 13/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt đề cương Đề án xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác