Print Thứ Ba, 14/01/2020 17:25 Gốc

Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; phục vụ thực hiện, quản lý quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; thống kê, báo cáo về hoạt động cụm công nghiệp theo quy định; đồng thời thông tin về cơ chế, chính sách ưu đãi có liên quan, hỗ trợ thu hút đối với các hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; phát triển cụm công nghiệp và ưu đãi, hỗ trợ cụm công nghiệp làng nghề; UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3390/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng.

Theo đó, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp thành phố là hệ thống dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin được xây dựng để tạo thuận lợi cho công tác báo cáo số liệu, tra cứu, lưu trữ các thông tin dữ liệu về cụm công nghiệp; phục vụ công tác quản lý và thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, có địa chỉ tên miền trên môi trường mạng là: cumcongnghiephaiphong.vn.

Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm giúp UBND thành phố quản lý, vận hành và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp thành phố thông qua hệ thống phần mềm trang cơ sở dữ liệu do Sở Công Thương chủ trì xây dựng và trực tiếp quản lý.

UBND các quận, huyện được phân quyền quản trị để cập nhật dữ liệu, biến động của các cụm công nghiệp trên địa bàn quận, huyện; thời hạn và các chỉ tiêu phải cập nhật theo quy định về chế độ báo cáo.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm truy cập cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp tại địa chỉ tên miền được đăng ký để tìm hiểu các thông tin hoạt động và chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của các cụm công nghiệp.

Tải về toàn văn Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt Đề án Xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác