Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:20

UBND thành phố vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng biển, ven biển và hải đảo thành phố Hải Phòng”.


Đảo Khỉ – Cát Bà

Đề án có các nội dung chính: thu thập tài liệu, dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển, ven biển và hải đảo thành phố Hải Phòng; xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu. Trong đó, việc thu thập dữ liệu sẽ được phân tích, phân loại, chọn lọc theo 6 lĩnh vực: điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, tài nguyên, môi trường, kinh tế – xã hội, thiên tai. Cơ sở dữ liệu được xây dựng với các phân hệ với mô hình tổ chức quản lý tập trung thích hợp cho việc sử dụng cơ sở dữ liệu – khai thác phân tán. Cấu trúc của phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu gồm 3 tầng: tầng cơ sở dữ liệu, tầng ứng dụng, tầng giao diện. Phần mềm gồm 8 chức năng chính: xác thực người dùng, quản trị hệ thống, quản lý cơ sở dữ liệu thiên tai, quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên, quản lý cơ sở dữ liệu môi trường, quản lý cơ sở dữ liệu điều kiện tự nhiên, quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế – xã hội, quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện việc lưu trữ, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo theo quy định.

haiphong.gov.vn 25/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng biển, ven biển và hải đảo thành phố Hải Phòng”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác