Print Thứ Hai, 23/09/2019 12:58

Nhằm tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều kiện phục vụ nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác và đảm bảo chất lượng; xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung thực hiện Chính phủ điện tử; với mục tiêu chuyển phương thức hoạt động lưu trữ truyền thống sáng lưu trữ hiện đại – lưu trữ điện tử, UBND thành phố vừa phê duyệt Đề án thực hiện với quy mô số hóa 944,38m tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử thành phố của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo UBND thành phố việc tổ chức thực hiện Đề án theo đúng quy định. Giao chỉ đạo Chi cục Văn thư – Lưu trữ chuẩn bị tài liệu bàn giao cho đơn vị thực hiện số hóa chặt chẽ, đảm bảo an toàn, giữ bí mật nhà nước; giám sát, kiểm tra chất lượng số hóa tài liệu trước khi nghiệm thu, thanh toán; bảo quản an toàn thông tin và dữ liệu số hóa, phục vụ nhanh chóng, kịp thời nhu cầu khai thác, sử dụng của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan; đề xuất, báo cáo UBND thành phố cấp kinh phí theo lộ trình thực hiện hàng năm, quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất bổ sung kinh phí thực hiện Đề án với các nội dung phát sinh theo đúng quy định pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định các nội dung liên quan tới ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện tại Đề án; phối hợp tập huấn chuyên môn cho công chức, viên chức Sở Nội vụ thực hiện Đề án; hướng dẫn Sở Nội vụ tích hợp cơ sở dữ liệu và triển khai thực hiện khai thác cơ sở dữ liệu đã được số hóa.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt Đề án số hóa tài liệu tại kho Lưu trữ lịch sử thành phố giai đoạn 2019-2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác