Print Thứ Ba, 17/08/2021 11:30 Gốc

Ngày 16/8/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đợt 1 và đợt 2.

Theo đó, UBND thành phố quyết định phê duyệt danh sách hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2 đợt là 29 người, mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người, trả 1 lần cho hướng dẫn viên du lịch, từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương thành phố theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Du lịch tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch đảm bảo nhanh gọn, đúng đối tượng. Thực hiện viện thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động theo đúng quy định.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác