Print Thứ Năm, 01/04/2021 16:13 Gốc

Xét báo cáo và đề xuất của Sở Công Thương tại Văn bản số 516/SCT-NL ngày 17/3/2021 về việc phê duyệt danh sách ưu tiên cấp điện năm 2021 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn (gửi kèm),

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2021 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn theo đề xuất của Sở Công Thương tại Văn bản trên.

2. Giao Sở Công Thương phối họp cùng Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 2000/UBND-CT.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2021 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác