Print Thứ Hai, 05/10/2020 10:38 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 2/10/2020 Phê duyệt danh sách hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019 của HĐND thành phố – Đợt 2 năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam dự khởi công nhà cho người nghèo, gia đình chính sách theo Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND tại huyện An Dương, ngày 9/5/2020.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng, Sở LĐTB&XH và UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm tính chính xác về đối tượng, điều kiện và tình trạng nhà ở của các hộ nghèo trong danh sách được phê duyệt. Sở Xây dựng, Sở LĐTB&XH, UBND các quận, huyện và Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hải Phòng triển khai hỗ trợ các hộ nghèo trong danh sách đợt 2 năm 2020 theo Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019 của HĐND thành phố và quy định liên quan. Theo danh sách được phê duyệt, có tổng số 53 hộ trên địa bàn thành phố đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019 của HĐND thành phố – Đợt 2 năm 2020, trong đó có 39 hộ xây mới, 14 hộ sửa chữa nhà ở.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt danh sách hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, đợt 2 năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác