Print Thứ Tư, 21/04/2021 09:40 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1089/QĐ-UBND, ngày 14/4/2021 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tài liệu chi tiết tải tại đây 1089-QD-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác