Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:06

UBND thành phố vừa có thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố phê bình lãnh đạo một số đơn vị, địa phương không nghiêm túc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo đó, ngày 23/11/2018, UBND thành phố có Giấy mời về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thời gian bắt đầu từ 7 giờ 45 phút ngày 27/11/2018 (Thứ Ba) tại phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 chủ trì tại đầu cầu Hải Phòng. Cùng mời dự có lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; đại diện lãnh đạo UBND các quận và huyện Bạch Long Vỹ; đại diện một số xã, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiêu biểu.

Tuy nhiên, tại Hội nghị, một số lãnh đạo Sở, ngành, địa phương, đơn vị vắng mặt không lý do; một số lãnh đạo Sở, ngành, địa phương không tham dự cho đến khi Hội nghị kết thúc.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Phòng sáng 27/11/2018

Chủ tịch UBND thành phố phê bình lãnh đạo sở, ngành, địa phương, đơn vị không nghiêm túc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể, vắng mặt không lý do gồm: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận Đồ Sơn, UBND quận Dương Kinh. Các đơn vị không tham dự cho đến khi Hội nghị kết thúc gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, UBND huyện An Dương, UBND quận Hồng Bàng, UBND quận Hải An, UBND huyện Cát Hải. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo kiểm điểm, báo cáo UBND thành phố. Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Dân vận Thành ủy tích cực phối hợp trong việc tham dự các cuộc họp do UBND thành phố tổ chức.

haiphong.gov.vn 29/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê bình lãnh đạo một số đơn vị, địa phương không nghiêm túc tham dự Hội nghị trực tuyến
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác