Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:02

Những năm qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Dương đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và đã thu được những kết quả đáng phấn khởi, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn từng bước được đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao rõ rệt. Đến nay, toàn huyện bình quân đạt 19 tiêu chí/xã; đã có 9 xã được công nhận về đích nông thôn mới, đạt 100% số xã trên địa bàn huyện; các xã còn lại đạt cơ bản 19 tiêu chí. Hệ thống lưới điện hạ thế được nâng cấp đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; gần 50% số trường đạt chuẩn quốc gia; cơ sở vật chất văn hoá được đầu tư nâng cấp từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Nông thôn được chỉnh trang, nhà ở dân cư được xây mới, cải tạo và nâng cấp theo hướng hiện đại.

Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tỷ lệ tăng trưởng cao, các ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng, vận tải, cơ khí… phát triển, các dự án công nghiệp – dịch vụ trên địa bàn huyện đi vào hoạt động đã tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động trong khu vực nông thôn. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuât nông nghiệp tăng trung bình từ 1,5-2%/năm; diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm dần qua các năm nhưng năng suất, chất lượng nông sản liên tục tăng. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp trên 2 lần so năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,22%; chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho người dân được nâng cao.

Dân chủ cơ sở được phát huy, người dận thực sự tham gia với vai trò là chủ thể của Chương trình nên các công trình được đầu tư đều có ý nghĩa thiết thực, chất lượng đảm bảo. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố. Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng hoàn thiện về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. Tình làng, nghĩa xóm được phát huy; an ninh trật tự xã hội trong nông thôn được giữ vững; lòng tin của dân với Đảng – Chính quyền được nâng cao.


Làm đường giao thông nông thôn tại huyện An Dương


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế: công tác vận động quần chúng tuy đã có nhiều cố gắng nhưng chưa phát huy hết sức mạnh của nhân dân; các xã chưa phát huy cao nội lực, còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào nguồn vốn từ ngân sách cấp trên; công tác quy hoạch đã tính đến các nhu cầu phát sinh của xã hội nhưng một số xã chưa bố trí đủ quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng; một số xã gần Khu công nghiệp dân số cơ học tăng nhanh, nên tiêu chí về trường học khó thực hiện và thiếu tính bền vững; nhiều tuyến đường sau một thời gian dài sử dụng bị xuống cấp không còn đảm bảo như lúc xây dựng Quy hoạch…

Trong tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, huyện An Dương xác định mục tiêu: xây dựng nông thôn có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; có kết cấu hạ tầng tương đối hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ, phấn đấu xây dựng huyện An Dương đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; nâng cao chất lượng môi trường, giữ vững an ninh trật tự xã hội, nâng cao sức mạnh và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Huyện phấu đấu đến hết năm 2018 trên địa bàn huyện 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2019 phấn đấu huyện đạt chuẩn và đề nghị được công nhận “Huyện nông thôn mới”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện An Dương kiến nghị thành phố tiếp tục và tăng cường đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tạo điều kiện cho các Hợp tác xã được tiếp cận các nguồn ưu đãi của Chính phủ để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn; có cơ chế hỗ trợ để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất theo các hình thức như: thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hoặc hộ nông dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Hoàng Tùng – haiphong.gov.vn 16/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phấu đấu đến hết năm 2018, trên địa bàn huyện An Dương 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác