Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:57

Phát triển thông tin nhanh, mạnh và vững chắc với cơ cấu quy mô hợp lý, thông tin theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; nguồn tin phải chính xác, chủ động và kịp thời, làm tốt việc dự báo, định hướng phát triển xã hội… Đó là quan điểm của Kế hoạch phát triển thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do UBND thành phố vừa ban hành.


Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp (nguồn:internet)

Kế hoạch đề ra 6 giải pháp trọng tâm, theo đó tập trung vào các nhiệm vụ rà soát sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện cho các loại hình thông tin phát triển theo định hướng chung của quốc gia; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực các cơ quan quản lý thông tin của thành phố; nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức của các cơ quan báo chí theo hướng hiện đại; xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội; sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích.

Đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân theo Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Áp dụng CNTT phục vụ bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu thông tin.

Thành phố sẽ ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các cơ quan thông tin để đảm bảo thực hiện tốt, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền; có cơ chế tài chính, huy động nguồn lực của toàn xã hội trong việc xây dựng và phát triển các loại hình thông tin.

Kế hoạch cũng đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, thống nhất nhận thức, quan điểm nội dung thông tin đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm góp phần định hướng dư luận xã hội. Trong đó, yêu cầu các cơ quan báo chí phải thích ứng với sự phát triển khoa học và công nghệ để có mô hình phù hợp nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả công tác thông tin và tiết kiệm nguồn lực….

Theo mục tiêu đến năm 2025, 100% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu; 80% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới; thời lượng phát sóng của các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của thành phố bảo đảm phát sóng 24 giờ/ngày; 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố sử dụng Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của ngành, của địa phương; tăng tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử đạt 20 – 30% số lượng xuất bản phẩm…Đến năm 2030, phát triển thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền ở khu vực trung tâm thành phố, các khu dân cư tập trung với hình thức cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo quyền được sử dụng dịch vụ với giá cả hợp lý, chất lượng nội dung tốt,gói cước đa dạng….

Trâm Bầu – haiphong.gov.vn 07/01/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát triển thông tin theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác