Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:14

Với vai trò chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân, những năm qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố có những đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, đặc biệt trên lĩnh vực thu hút nguồn lực đầu tư và huy động nguồn tài trợ quốc tế.

 

Được chính thức thành lập từ năm 1993, trải qua 25 năm hoạt động, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố với 20 tổ chức thành viên tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá; phát triển quan hệ với nhiều đối tác mới, gồm các tổ chức nhân dân, các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt các cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài và người nước ngoài ở thành phố Hải Phòng.

Vận dụng các đặc thù, lợi thế thành phố cảng biển quốc tế, Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã tập trung khai thác các hoạt động đối ngoại nhân dân tại chỗ, gắn kết các cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua tổ chức các sự kiện, hội nghị hội thảo quốc tế, các hoạt động giao lưu văn hóa, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Thông qua các hoạt động như các triển lãm ảnh của nghệ sỹ trong nước và nước ngoài (Nga, Séc, Columbia…), tọa đàm Ký ức Nga, các hoạt động kỷ niệm thiết lập ngoại giao các nước, phong trào học tập và ứng dụng ngoại ngữ hướng vào các đối tượng thanh niên…, Liên hiệp từng bước vận động nhân dân tham gia, khẳng định là chủ thể chính trong các hoạt động đối ngoại nhân dân. Các hội hữu nghị song phương, thành viên của Liên hiệp chủ động tìm kiếm và bắc nối các mối quan hệ giữa doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài tới tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại thành phố Hải Phòng như: các doanh nghiệp Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Đồng thời, thông qua các hoạt động này, các tổ chức hữu nghị thành viên có điều kiện mở rộng đối tác, phát triển mạng lưới hội viên gắn với các hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vận động kêu gọi nguồn lực từ các tổ chức PCPNN của Liên hiệp cũng đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trở thành một trong những điểm sáng đóng góp cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.  Các chương trình, dự án PCPNN được Liên hiệp, các tổ chức thành viên và các đơn vị trên địa bàn triển khai phù hợp với Chương trình xúc tiến quốc gia và thành phố, có tác động nhất định tới các đối tượng hưởng lợi, trong đó nâng cao nhận thức cho người dân và các cấp chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường, lồng ghép công tác bảo vệ môi trường vào trong các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thông qua các hoạt động triển khai các chương trình dự án trên địa bàn thành phố, bằng cách thông tin cho công chúng nước mình và những nhà tài trợ về tình hình vùng dự án và những kết quả của các dự án, thành phố vừa tăng cường thu hút nguồn tài trợ từ các tổ chức PCPNN, vừa góp phần nâng cao hiểu biết của nhân dân và đối tác các nước về Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng; từ đó mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân và đối tác của các nước với Việt Nam, với thành phố một cách hiệu quả thiết thực.

Có thể nói, công tác đối ngoại nhân dân nhiều năm qua góp phần quan trọng để thành phố tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế, thu hút các nguồn ngoại lực. Đồng thời xây dựng được lòng tin, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân thành phố và bạn bè trên thế giới, tạo môi trường thuận lợi đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững, bám sát chủ trương “Việt Nam mong muốn làm bạn với tất cả các nước” trong tiến trình hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Anh Tuấn – Báo Hải Phòng
 29/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát triển kinh tế – xã hội Hải Phòng  Hoạt động đối ngoại nhân dân đóng góp hiệu quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác