Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:04

UBND thành phố Hải Phòng vừa rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và dự án công nghệ thông tin của thành phố giai đoạn 2016 – 2020 nhằm thực hiện quyết định số 153/QQD-TTg ngày 30-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020.

 

Kết quả rà soát cho thấy, các mục tiêu, phạm vi, nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu thấp hơn so với mục tiêu của chương trình.

 

Cụ thể nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020 mới đề ra chỉ tiêu là triển khai dịch vụ hành chính công mức độ 4 ở một số ngành, lĩnh vực, chưa đưa ra chỉ tiêu cụ thể. Một số văn bản chỉ đạo của thành phố chưa đề ra chỉ tiêu theo chương trình Mục tiêu quốc gia về công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020 yêu cầu như 50% hồ sơ thủ tục hành chính cần trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông qua môi trường mạng; hơn 80% hệ thống thông tin có cấp độ bảo đảm an toàn thông tin từ cấp độ 3 trở lên; 100% dịch vụ công mức độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung…

 

Qua rà soát, các ngành chức năng thành phố đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển công nghệ thông tin; bố trí cân đối vốn để thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch đầu tư phát triển công nghệ thông tin trung hạn và kế hoạch hàng năm.

Báo Hải Phòng 15/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020: Một số chỉ tiêu hiện đạt thấp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác