Print Thứ Ba, 02/04/2019 12:55
Đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc giải quyết hồ sơ TTHC tại quận Hải An.

Phấn đấu 20% số lượng người dân và doanh nghiệp sẽ tham gia hệ thống thông tin Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền thành phố; rút ngắn từ 30% – 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử… Đó là một trong những chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025 do UBND thành phố vừa ban hành.

Theo đó, trong giai đoạn 2019 – 2020, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của từng Sở, ngành, địa phương phải đạt từ 20% trở lên; đồng thời tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các Sở, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố.

Đến giai đoạn 2021 – 2025, hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia; 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC…

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc cho việc triển khai, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thành phố; xây dựng nền tảng công nghệ; phát triển Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với CCHC, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng Chính quyền điện tử gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng Chính quyền điện tử và thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi.

UBND thành phố yêu cầu việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP phải tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Triển khai đồng bộ, đặc biệt là những nội dung có tính đột phá, cấp thiết và trọng tâm để xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh.

Trâm Bầu

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát triển Chính quyền điện tử thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác