Print Thứ Hai, 01/04/2019 17:08

UBND thành phố vừa có Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025.

Kế hoạch xác định từ năm 2019 – 2020, 20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền thành phố.

Giai đoạn 2021 – 2025: Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố được xác thực điện tử. 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và họp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền thành phố.

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, Kế hoạch xác định một số nhiệm vụ chủ yếu như: Xây dựng, hoàn thiện thể chế; Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền điện tử; Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mói lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp; Xây dựng Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ vói bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính quyền điện tử; Thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Công an thành phố và các cơ quan liên quan triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 17/NQ- CP theo quy định của pháp luật; chủ trì tố chức thuê dịch vụ, giao nhiệm vụ cho tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam thực hiện giám sát an toàn thông tin và kiểm tra, thử nghiệm xâm nhập đối với các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử; định kỳ tổ chức tập huấn, diễn tập bảo đảm an toàn thông tin phục vụ Chính quyền điện tử. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 17/NQ-CP. Chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Bưu điện thành phố tham gia xây dựng Chính quyền điện tử theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xem toàn văn tại đây di-103-KH-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nhóm tin
QR Code
QR CODE: Phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025
Tỷ giá
Nguồn VCB. Đơn giá: VietNam Đồng.
Ngoại tệMuaBán
US DOLLAR 23,230.00 23,350.00
EURO 26,151.33 26,915.50
BRITISH POUND 29,358.63 29,828.67
JAPANESE YEN 213.84 222.61
SOUTH KOREAN WON 18.38 20.98
Giá vàng
Đơn giá: (nghìn/lượng).
Vàng SJCMuaBán
Hà Nội38,65038,950
TP.HCM38,65038,950
Đà Nẵng38,63038,950
Hải Phòng38,60038,900
Kết quả xổ số miền Bắc
Kết quả Vietlott

Mega 6/45: Kết quả QSMT kỳ #00457 ngày 23/06/2019

Jackpot Mega 6/45 ước tính:

19.041.263.000

VNĐ

03 08 11 27 32 36

Power 6/55: Kết quả QSMT kỳ #00295 ngày 22/06/2019

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính:

73.896.412.800

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính:

4.060.757.600

VNĐ

01 09 23 28 42 54 | 49
Tự động cập nhật từng phút
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác