Print Thứ Năm, 16/07/2020 13:11 Gốc

Sáng 16/7, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Đảng bộ quận Ngô Quyền tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020÷2025. Tới dự có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị. Tham dự Đại hội có 192 đại biểu chính thức, đại diện gần 12.000 đảng viên thuộc 88 chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ quận

Đại hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 15 – 17/7/2020 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng quận là trung tâm thương mại – dịch vụ của thành phố vào năm 2025, trở thành đô thị phát triển hiện đại, thông minh, bền vững vào năm 2030”.

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015÷2020 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận luôn đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, sáng tạo; chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII, trong đó 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; 5 nhiệm vụ trọng tâm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã cơ bản hoàn thành; 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được triển khai đồng bộ và đạt kết quả toàn diện, tạo chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật là: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ tăng 7% so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 1,5 lần, từ 762 tỷ đồng năm 2015 lên hơn 1.136 tỷ đồng năm 2020 trong đó thuế ngoài quốc doanh tăng mạnh từ 311 tỷ đồng lên trên 600 tỷ đồng, gấp 1,9 lần.

Quận quyết liệt chỉ đạo công tác quản lý và phát triển đô thị; có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả cao trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và trở thành điểm sáng của cả nước trong chỉnh trang đô thị. Phát huy hiệu quả các nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động xã hội hóa giai đoạn 2015÷2020 đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với trên 56 tỷ đồng, tăng 12% so với nhiệm kỳ 2010÷2015; hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trước 3 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, duy trì không còn hộ nghèo chính sách từ năm 2015 đến nay. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận báo cáo tại Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ và có nhiều đổi mới. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TU. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đã đạt được kết quả bước đầu; đảm bảo  mục tiêu tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Trong nhiệm kỳ 2020÷2025, quận Ngô Quyền đề ra mục tiêu: Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng quận là trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố vào năm 2025, đảm bảo các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới các tiêu chí đô thị đặc biệt, đô thị thông minh; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Các đại biểu dự Đại hội.

Quận đề ra các chỉ tiêu: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 11,5%/năm, đến năm 2025 đạt 1.955 tỷ đồng; thu thuế ngoài quốc doanh tăng bình quân 16,5%/năm, đến năm 2025 đạt 1.288 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm; đến năm 2025 tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 85%, công nghiệp – xây dựng chiếm 15%. Vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021÷2025 đạt trên 55.000 tỷ đồng. Có trên 5.200 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. 100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 80%. 100% các công trình xây dựng được cấp phép. Giải quyết việc làm cho trên 6.000 lượt lao động/năm. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%. Không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia vào năm 2025. Kết nạp từ 900 đảng viên trở lên. Hằng năm thành lập từ 2 – 3 tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân…

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và các đại biểu dự Đại hội.

Quận cũng đưa ra mục tiêu thực hiện một số công trình trọng điểm trên địa bàn đó là, hoàn thành các dự án trọng điểm: Dự án cải tạo Sân vận động Máy Tơ thành Công viên cây xanh; xây dựng Trung tâm Hành chính – Chính trị quận; xây dựng Trung tâm thể dục – thể thao quận; cải tạo, xây dựng Cầu Rào 1; đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2; xây dựng tòa tháp 72 tầng Diamond Plaza tại số 4 Trần Phú; cải tạo, xây dựng lại một số chung cư cũ trên địa bàn và một số công trình dự án trong Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Ngô Quyền đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nêu rõ, quận Ngô Quyền là địa danh gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển đô thị Hải Phòng. Quận là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, là đầu mối giao thông quan trọng, tập trung nhiều trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp của thành phố. Điều đó đặt ra yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu mà Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ tới phải thiết thực, mang tính khả thi cao. Báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết trình Đại hội đã thể hiện rất sâu sắc những nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020÷2025.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thành ủy hoàn toàn thống nhất với các định hướng Đại hội đề ra. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu trong quá trình thảo luận cần đặc biệt lưu ý một số nội dung: Căn cứ vào đặc điểm, vị trí của một trong những quận trung tâm thành phố, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ, chính quyền quận phải luôn luôn bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Thành ủy, quyết liệt hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện chủ trương xây dựng và khẳng định quận Ngô Quyền là “trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố vào năm 2025; trở thành đô thị phát triển hiện đại, thông minh, bền vững vào năm 2030”.

Trong quá trình đó, quận Ngô Quyền phải là địa phương tiên phong của thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động thật tốt tổng nguồn lực đầu tư xã hội để đầu tư vào địa bàn, xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, đầu tư xây dựng mới toàn bộ chung cư đã xuống cấp. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai. Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền quận cần dành sự quan tâm nhiều hơn nữa tới các lĩnh vực văn hóa xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai tích cực các biện pháp đồng bộ để chăm lo gia đình chính sách, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, phấn đấu quận Ngô Quyền là một trong những địa phương đầu tiên của thành phố không còn hộ nghèo. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ quận luôn là một tổ chức đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống là một trong những địa phương đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận có chất lượng cho thành phố.

Đại hội còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới và bầu đại biểu dự Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, về phẩm chất đạo đức, lối sống, về năng lực trí tuệ, có uy tín, bầu vào Ban Chấn hành Đảng bộ khóa XXIII, xây dựng được một Ban Chấp hành đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII đề ra. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đồng chí đại diện tiêu biểu cho trí tuệ và nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân quận dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội.

*** Trước đó, sáng 15/7, Đoàn đại biểu Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngô Quyền đã đến dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố và tượng đồng chí Tô Hiệu tại Trường Chính trị Tô Hiệu.

Trong phiên họp chiều 15/7, Đại hội Đảng bộ quận Ngô Quyền đã tiến hành phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí; thông qua thời gian làm việc, chương trình, nội dung đại hội; quy chế, nội quy đại hội; phổ biến một số điểm quy chế bầu cử trong Đảng. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các tổ thảo luận tham gia ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và dự thảo các văn kiện Đại hội XXIII Đảng bộ quận.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, xây dựng quận Ngô Quyền là trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố vào năm 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác