Print Chủ Nhật, 20/10/2019 11:12

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động thường niên được tổ chức ở cộng đồng dân cư vào dịp ngày 18/11 hằng năm. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), nhằm đánh giá và biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc được tổ chức với các hoạt động ý nghĩa như: tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ; xây dựng, khánh thành Nhà đại đoàn kết, công trình dân sinh ở cộng đồng; trồng và chăm sóc cây xanh; vệ sinh, chỉnh trang khu dân cư sạch đẹp; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, sinh hoạt cộng đồng… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về Đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới; tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới, hưởng ứng Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận các cấp và Nghị quyết Đại hội Mặt trận toàn quốc lần thứ IX.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 3479 BTTTT-TTCS

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác