Print Thứ Năm, 05/09/2019 17:47

Sáng 5/9, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng tổ chức họp về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình khẳng định, chủ trương xây dựng và triển khai xây dựng Chính quyền điện tử là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ theo hướng hiện đại hóa nền hành chính, công khai, minh bạch hơn để thực hiện Chínnh phủ kiến tạo, đột phá, liêm chính vì người dân, vì doanh nghiệp. Hải Phòng đã thực hiện nghiêm Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố để triển khai thực hiện Chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, cùng với nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thành phố đã cố gắng một bước để thực hiện Chính quyền điện tử. Tuy nhiên, trước yêu cầu về thực hiện Chính quyền điện tử và trực tiếp khắc phục những điểm còn chưa làm được mà Tổ công tác của Thủ tướng Chính đã chỉ ra đối với Hải Phòng, Ban Chỉ đạo và các sở, ngành liên quan đã họp để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Văn phòng UBND thành phố với tư cách là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, rà soát lại toàn bộ quy chế hoạt động (nếu có), nếu chưa có thì cần soạn thảo ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo. Căn cứ vào kế hoạch của Ban Chỉ đạo của Chính phủ rà soát xây dựng kế hoạch tổng thể xây dựng Chính quyền điện tử của thành phố; xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể gắn với đơn vị, thời gian, nguồn lực thực hiện và phải có kết quả cụ thể, Ban Chỉ đạo phải xây dựng kế hoạch báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/9/2019. Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát lại các nhiệm vụ cụ thể của năm 2019 để kịp thời báo cáo, không để Hải Phòng chậm hoặc sót việc mà Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã chỉ đạo; phối hợp các sở, ngành liên quan để triển khai xây dựng kế hoạch năm 2020; đôn đốc toàn bộ các công việc Hải Phòng chưa làm được theo kết luận của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đề xuất UBND thành phố giao các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục.

Liên quan đến việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Hành chính công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố phối hợp với Văn phòng Thành ủy báo cáo Thường trực Thành ủy sớm cho chủ trương để triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Nội vụ rà soát các phương án báo cáo UBND thành phố hình thức phù hợp. Liên quan đến triển khai Dịch vụ công mức độ 3, 4, Phó Chủ tịch giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chủ động kiểm tra, đánh giá, báo cáo những thủ tục hành chính nào sẽ thực hiện mức độ 3, 4. Cùng với đó là đánh giá việc triển khai thực hiện thực tế của các sở, ngành, địa phương; trên tinh thần những thủ tục nào thực hiện được thì kiên quyết thực hiện, thủ tục nào chưa thực hiện được cần báo cáo lại; không để những việc này ảnh hưởng đến nội dung cải cách hành chính, chính quyền điện tử của thành phố; các sở, ngành cần bám sát Bộ chủ quản để thông báo, công bố kịp thời các thủ tục hành chính; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Chính phủ để sớm hoàn tất việc thực hiện định danh và chữ ký số trong tháng 9/2019.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình hoan nghênh Văn phòng UBND thành phố đã tổ chức tập huấn, đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức về Chính quyền điện tử và đề nghị thời gian tới cần phối hợp với các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính để tập huấn cho những người trực tiếp sẽ triển khai nhiệm vụ về Chính quyền điện tử ở giai đoạn đầu, biên soạn tài liệu cụ thể để hướng dẫn; phối hợp các cơ quan truyền thông để phổ biến, tuyên truyền hướng dẫn cho người dân và doanh nghiêp, tránh hình thức triển khai theo phong trào không hiệu quả, không thiết thực, gây lãng phí; có kế hoạch kiểm tra, đánh giá thực chất các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện; đồng thời đề nghị Công an thành phố cần có kế hoạch để đảm bảo công tác an toàn bảo mật trong quá trình triển khai.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác