Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:40

(Diễn văn của đồng chí LÊ VĂN THÀNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Lễ kỷ niệm)

Cách đây 88 năm, trong hoàn cảnh đất nước còn đang rên siết dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp, các phong trào yêu nước của nhân dân ta đều bị thực dân Pháp đàn áp dã man, ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam (Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản Đảng) hợp nhất để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, chấm dứt một thời kỳ đen tối, bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước của các phong trào yêu nước Việt Nam. Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc đã mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ có đường lối đúng đắn, có tổ chức tiền phong lãnh đạo.

Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tháng 8-1945, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo toàn dân tộc nhất tề nổi dậy, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố với toàn thế giới về nền độc lập của Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta bước vào các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng, nhân dân ta làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, giải phóng miền Bắc; 21 năm sau, giành thắng lợi vĩ đại trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội và nhân dân ta tiếp tục làm tròn nghĩa vụ quốc tế và bảo vệ vững chắc biên cương, lãnh thổ.

Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước, Đảng ta đề ra đường lối đổi mới và lãnh đạo toàn dân tổ chức thực hiện, đạt được những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử. Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từ một nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội lạc hậu, thấp kém, đất nước ta vươn lên là quốc gia có thu nhập trung bình, hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng hiện đại, quốc phòng-an ninh vững mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện một cách căn bản, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Hải Phòng tự hào là một trong những chiếc nôi đầu tiên của phong trào công nhân Việt Nam, là một trong những địa phương được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn làm “đầu cầu” truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam. Trong quá trình vận động thành lập Đảng, nhiều lãnh tụ tiền bối của Đảng ta như các đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự… đã thực hiện chủ trương “vô sản hóa” tại Hải Phòng, gây dựng phong trào cách mạng, tuyên truyền tư tưởng cộng sản. Chỉ hơn một tháng sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, theo chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đứng ra thành lập Đảng bộ Hải Phòng (tháng 4-1930).

Tấm gương hy sinh cao cả của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh – người bí thư đầu tiên của Đảng bộ Hải Phòng-cùng tinh thần bất khuất của đồng chí Lương Khánh Thiện, Tô Hiệu và những đảng viên cộng sản thời kỳ những năm 30, 40 của thế kỷ 20 đã và sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí các thế hệ đảng viên, nhân dân thành phố, đã và sẽ mãi mãi được tạc ghi trong lịch sử Đảng ta và lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Tháng 8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Hải Phòng- Kiến An đồng loạt nổi dậy, đập tan chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hải Phòng là địa phương nhận lãnh trách nhiệm “đi trước về sau”, là địa bàn trung tâm tổ chức kháng chiến của vùng đồng bằng Bắc bộ. Tinh thần quả cảm “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của anh hùng liệt sĩ Đặng Kim Nở và 12 chiến sĩ Vệ quốc đoàn trong trận đánh đầu tiên tại Nhà hát thành phố mở đầu cho một loạt chiến công vang dội của quân và dân thành phố trong các trận chiến: trận đánh đường 5, đường 10, chống càn Tiên Lãng, tấn công thị xã Kiến An, Sở Dầu, tập kích sân bay Cát Bi. Những chiến công đó là đóng góp quan trọng của quân và dân Hải Phòng vào chiến thắng chung của dân tộc với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ngày 13-5-1955, Hải Phòng là nơi tống tiễn những tên lính Pháp cuối cùng, thành phố được giải phóng và miền Bắc được  giải phóng hoàn toàn.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hải Phòng là trọng điểm tấn công phá hoại của địch, là địa phương diễn ra trận đánh đầu tiên của quân, dân miền Bắc chống lại cuộc tấn công của không quân Mỹ. Với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, quân và dân thành phố vừa kiên cường đập tan cuộc chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ, vừa hăng say lao động sản xuất, vừa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Hàng nghìn người con ưu tú của Hải Phòng đã ngã xuống trên các mặt trận, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, Đảng bộ Hải Phòng đi đầu trong thời kỳ đổi mới, với những chủ trương, chính sách đột phá táo bạo, có ý nghĩa gợi mở cho Trung ương trong việc quyết định và hoạch định nhiều vấn đề trong đường lối đổi mới toàn diện của Đảng ta.

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Hải Phòng đạt được nhiều thành tựu to lớn, đặt nền móng vững chắc cho thành phố bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong 88 năm qua, từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần 15 đến nay, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố có nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt được các kết quả tích cực, toàn diện, vượt bậc trên mọi lĩnh vực, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới.

Kinh tế-xã hội tăng trưởng ở mức cao, hầu hết chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, có chỉ tiêu đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra cho năm 2020. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện đáng kể. Một làn sóng đầu tư mới đến với thành phố, với các dự án quy mô lớn, có giá trị kinh tế-xã hội cao, có ý nghĩa chiến lược, khi đi vào khai thác sẽ làm thay đổi cơ bản chất lượng tăng trưởng và cơ cấu kinh tế của thành phố. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thành phố có bước phát triển vượt bậc, hiệu quả đầu tư công được nâng cao. Bằng các biện pháp chỉ đạo quyết liệt, chúng ta khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông mang ý nghĩa chiến lược; đồng thời chúng ta triển khai các công việc để mở rộng không gian đô thị thành phố, hiện đại hóa khu vực nội đô, tiến hành xây dựng, nâng cấp một số công trình phúc lợi công cộng, dải trung tâm thành phố, triển khai xây dựng lại các khu chung cư xuống cấp. Chương trình xây dựng nông thôn mới, với các cách làm mới, mang tính thiết thực, hiệu quả cao hơn đã làm thay đổi hạ tầng giao thông nông thôn, tạo nhiều thuận lợi hơn cho bà con nông dân trong lao động sản xuất và sinh sống.

Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao hơn. Không khí khởi nghiệp diễn ra sôi động trên khắp thành phố. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng, được thành phố rất chú trọng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ được bố trí nguồn lực đáng kể để đầu tư nâng cấp. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự trị an có nhiều tiến bộ, môi trường sống tại thành phố ngày càng an bình, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và du khách.

Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng được nâng cao về chất lượng, có nhiều đổi mới. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy và các cấp ủy Đảng được bảo đảm. Đội ngũ cán bộ, công chức thành phố có bước trưởng thành, cơ bản đủ sức thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, tình hình chung của thành phố còn nhiều khuyết điểm và hạn chế. Hạ tầng kinh tế, xã hội còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và xu thế phát triển đối với một thành phố cảng biển quốc tế trong thời kỳ hội nhập. Thu ngân sách còn thất thoát lớn, chi ngân sách còn lãng phí, kém hiệu quả. Việc quản lý tài nguyên, đất đai, khoáng sản còn nhiều sơ hở, thất thoát; trật tự an toàn giao thông và tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp.

Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị còn một số mặt hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của nhà nước; các hành vi quan liêu, phiền hà trong thực thi công vụ vẫn xảy ra không ít, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ – kế hoạch 5 năm (2016-2020). Trong bối cảnh thành phố chúng ta đang có nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thống nhất thông qua nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018 với các chỉ tiêu rất cao, nhằm tiếp tục tạo bước phát triển đột phá toàn diện trên mọi lĩnh vực. Để thực hiện được mục tiêu trên, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị. Chúng ta cần triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra cho mỗi cấp, mỗi ngành và cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu như sau:

Thứ nhất: Về công tác xây dựng Đảng: toàn Đảng bộ triển khai chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12), trong đó tập trung triển khai việc sắp xếp lại một bước một số cơ quan, tổ chức có chức năng tương đồng tại cấp quận, huyện, góp phần tinh giản bộ máy, tiết kiệm nguồn chi, làm cơ sở để sắp xếp một cách toàn diện hơn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị. Đồng thời, các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả cao Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12), duy trì kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao vai trò và uy tín của Đảng trong xã hội.

Thứ hai: Về phát triển kinh tế-xã hội: thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”. Trong đó tập trung cao thực hiện Nghị định 89 của Chính phủ về cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Hải Phòng, kiên quyết chống thất thu, thất thoát, phấn đấu thu ngân sách nội địa vượt mức 24.725 tỷ đồng, biến tiềm năng, lợi thế của thành phố thành nguồn lực thực tế.

Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư, cũng như các nhà đầu tư đã và đang triển khai các dự án tại thành phố.

Cùng với việc nâng cao hiệu quả đầu tư công, chúng ta sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các biện pháp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; ưu tiên thực hiện chương trình mở rộng không gian đô thị ra 3 hướng đột phá, cùng với việc đầu tư xây dựng một số công trình phúc lợi công cộng, xây dựng lại các khu chung cư xuống cấp, phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thành phố sẽ dành nguồn lực thỏa đáng phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ của các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học-công nghệ.

Chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là sẽ áp dụng nhiều biện pháp để cải thiện và nâng cao đời sống của các gia đình chính sách, chăm lo chu đáo các gia đình có công, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, hộ nghèo. Chúng ta coi đây là trách nhiệm và là đạo lý, đồng thời là yếu tố góp phần củng cố niềm tin tưởng của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và là sự thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta.

Thứ ba: Về bảo đảm quốc phòng an ninh: Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thường xuyên quan tâm đến nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về công tác quân sự địa phương, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo của Tổ quốc. Lực lượng công an thành phố tập trung đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tội phạm, duy trì trật tự trị an xã hội, bảo đảm môi trường sống an bình cho nhân dân và góp phần cải thiện môi trường đầu tư thành phố.

Trong ngày vui hôm nay, chúng ta luôn biết ơn và khắc ghi công lao, đóng góp của các cán bộ, đảng viên lão thành, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố trong 88 năm qua. Chúng ta cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với nước, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và các thế hệ nhân dân Hải Phòng về sự đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của thành phố.

Ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng, Thành ủy tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2018.

Thay mặt Thành ủy, tôi xin chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng trong buổi lễ hôm nay.

Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố hãy tăng cường đoàn kết, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu Đại hội 12 Đảng bộ thành phố đề ra.

Nhân dịp đón mừng Xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin gửi tới các đồng chí và toàn thể nhân dân thành phố lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Báo Hải Phòng 01/02/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác