Print Thứ Năm, 16/07/2020 14:16 Gốc

Quan tâm xây dựng, củng cố quan hệ lao động hài hòa; bảo đảm việc làm, thu nhập và chăm lo đời sống người lao động là một trong những vấn đề luôn được Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hải Phòng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Với đặc thù có 95 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc với nhiều loại hình khác nhau, Đảng ủy khối Doanh nghiệp chỉ đạo cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và người lao động nắm bắt đường lối chủ trương của Đảng, các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Đồng thời, thành lập BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC; coi kết quả thực hiện QCDC của các doanh nghiệp là một trong những tiêu chí để đánh giá tổ chức cơ sở Đảng trong năm. Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy khối ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy giai đoạn 2016÷2020; phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cấp ủy các chi, đảng bộ, trong đó tập trung quán triệt một số nội dung cơ bản các nghị quyết, nghị định về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; về thực hiện QCDC ở cơ sở… với mục tiêu cao nhất là bảo đảm việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động.

Nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Đảng ủy khối nên những năm qua, người lao động tại các doanh nghiệp đều được quan tâm, bảo đảm quyền lợi. Các doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối năm nào cũng tổ chức hội nghị người lao động, báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm trước và phương hướng, nhiệm vụ cho năm tới; tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo, các quy chế, quy định trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động như xây dựng quỹ lương, thưởng, chế độ ăn giữa ca, thi đua khen thưởng, chế độ nghỉ dưỡng; trang bị bảo hộ lao động, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề… Nhiều câu hỏi liên quan đến quyền lợi của người lao động được chủ doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp tiếp thu, giải trình tại hội nghị hoặc chỉ đạo các phòng ban liên quan giải quyết thỏa đáng. Ngoài ra, còn ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa tổ chức Công đoàn với chủ doanh nghiệp; bầu các thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở có đổi mới như: nhiều nơi công khai về thu chi tài chính; bổ nhiệm cán bộ, thi nâng ngạch, nâng bậc lương; công khai mua sắm và sử dụng tài sản công…, qua đó giải quyết tốt mối quan hệ hài hòa giữa quản lý doanh nghiệp và người lao động, tạo sự dân chủ, thống nhất, đoàn kết để xây dựng đơn vị, doanh nghiệp ổn định, phát triển.

Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, bảo đảm việc làm, chăm lo đời sống người lao động.

Mặc dù không thực hiện các bước theo Nghị định 60 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, nhưng tại các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chủ doanh nghiệp đã có những cách làm sáng tạo, tạo được khí thế thi đua trong toàn doanh nghiệp; thưởng phạt rõ ràng, khen thưởng tức thời và thỏa đáng nên đã thúc đẩy được người lao động tham gia nhiệt tình, hết lòng vì doanh nghiệp, góp phần làm cho doanh nghiệp ngày càng phát triển như: Công ty CP Thẩm định giá VCHP, Công ty CP Muối Khánh Vinh, Công ty TNHH Công nghiệp giầy Aurora Việt Nam…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy khối, các tổ chức đoàn thể như công đoàn, thanh niên, cựu chiến binh có sự phối kết hợp tốt hơn trong thực hiện QCDC thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, giáo dục truyền thống, tổ chức các hội thi văn nghệ, thể dục thể thao, thi tìm hiểu… Từ đó tạo được không khí thi đua sôi nổi, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động, như các đơn vị: Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng, Công ty Cổ phần Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng, Công ty TNHH Thương mại VIC…Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam phát động phong trào xây dựng các đề án tiết kiệm cho nhà máy hàng tỷ đồng, được các ông chủ người nước ngoài đánh giá cao.

Với cách làm như vậy, Đảng ủy khối Doanh nghiệp góp phần tích cực để các chủ doanh nghiệp quan tâm triển khai thực hiện khá đầy đủ các nội dung trong Nghị định 60, nội bộ giữ được đoàn kết, thống nhất. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng được thuận lợi và ổn định, hạn chế rất nhiều những vi phạm về luật lao động, luật doanh nghiệp, phát huy được tinh thần hăng hái thi đua trong công nhân lao động; hạn chế rất nhiều vụ việc khiếu nại, lãn công, đình công trong doanh nghiệp; bảo đảm các chế độ, chính sách đối với người lao động; số vụ đình công, lãn công hầu như không có. Đây có thể coi là một trong những thành công lớn của Đảng ủy khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015÷2020./.

Thanh Nhân – Ảnh: Duy Thính

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền lợi người lao động
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác