Print Thứ Ba, 05/03/2019 16:24


Sáng 5/3, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp Ban Thường
vụ Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về công tác chuẩn bị nội dung chương
trình Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố khóa XV. Dự cuộc họp có
lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình báo cáo tại cuộc họp


Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND thành
phố, UBND thành phố đề xuất 4 nội dung sẽ trình tại Kỳ họp bất thường gồm: Nghị
quyết về việc rà soát các dự án có diện tích sử dụng đất lớn nhưng chậm thủ tục
để tiến hành thu hồi; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 18
dự án; Nghị quyết Bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, diện
tích đất lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất và kinh phí bồi thường giải phóng
mặt bằng các dự án năm 2019; Nghị quyết về việc hủy bỏ Dự án đầu tư xây dựng
Khu đô thị mới Lạch Tray – Hồ Đông và điều chỉnh Dự án Tuyến đường trục chính
có mặt cắt ngang rộng 100m Lạch Tray – Hồ Đông. Để đảm bảo tiến độ chuẩn bị các
nội dung trình tại kỳ họp, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, các chủ đầu
tư tập trung triển khai hồ sơ, tài liệu để trình tại Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành
phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) được tổ chức với mục đích quán triệt và
triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát
triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; làm tốt việc
kết nối giao thông thành phố và kết nối vùng nhằm phát triển hạ tầng giao
thông, đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Đồng thời tập
trung xem xét, quyết định các chủ trương đầu tư một số dự án và một số nội dung
khác thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp


Qua nghe báo cáo của các sở, ban, ngành, đơn
vị và ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư
Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành thống nhất với Ban Thường vụ
Thành ủy chủ trương tổ chức kỳ họp bất thường HĐND thành phố trong tháng 3/2019,
nội dung chủ yếu là thông qua các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao
thông gắn với Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Đây là kỳ họp chuyên đề, với các
dự án đã đề cập, UBND thành phố và các ngành đề xuất đưa vào đều là những dự án
quan trọng. Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị cần quyết liệt triển khai để tạo phát
triển mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng giao thông và phải triển khai chặt chẽ về mặt
pháp lý, đúng quy trình về thẩm quyền. Trong quá trình chuẩn bị từ nay đến diễn
ra kỳ họp, với khối lượng công việc nhiều, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị
UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương, chủ dự án cần bám sát tiến độ, đôn
đốc hàng ngày, phát huy cao, đầy đủ vai trò, trách nhiệm để các nội dung trình
tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát huy cao vai trò, trách nhiệm để các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác