Print Thứ Năm, 15/10/2020 11:50 Gốc

Tại phiên làm việc sáng 15-10 ngày thứ ba của Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, đồng chí Hà Văn Trường, Bí thư Đảng ủy Cục Thuế trình bày tham luận với chủ đề: “Phát huy bài học thành công trong thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách” của nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thu nội địa nhiệm kỳ 2020-2025”.

Trong tham luận, đồng chí Hà Văn Trường nêu rõ:Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách-đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” là chủ trương đúng và trúng của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố được thành phố thực hiện liên tục trong 5 năm qua tạo đột phá trong thu ngân sách và thu hút đầu tư. Với kết quả tăng thu ngân sách ấn tượng giai đoạn 2015-2019 tạo nền tảng vững chắc để thành phố tăng cường về nội lực, chủ động trong đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân, tạo không khí đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn đầu tư trong và ngoài nước, tạo lập nguồn thu vững chắc cho ngân sách thành phố.

Đồng chí Hà Văn Trường, Bí thư Đảng ủy Cục Thuế trình bày tham luận tại Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu còn một số hạn chế, đó là: Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách được chỉ đạo quyết liệt, kết quả thu có bước tăng trưởng cao so với nhiệm kỳ trước, song cơ cấu nguồn thu chưa thực sự bền vững, còn tình trạng thất thu thuế tại một số lĩnh vực như đất đai, tài nguyên, khu vực hộ kinh doanh, lĩnh vực thương mại, nhà hàng, vận tải.

Phát huy bài học thành công trong thực hiện chủ đề năm: “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách-Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thu ngân sách nhiệm kỳ 2020-2025, Cục Thuế thành phố đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố những giải pháp mang tính đột phá nhằm huy động cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong thu ngân sách, sự đồng hành ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hai là, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo làm rõ những khoản thu, sắc thuế còn thất thu, các nguồn thu tiềm năng; tạo lập các nguồn thu mới, nhất là nguồn thu lớn có tính bền vững. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề chống thất thu ngân sách, tập trung vào các lĩnh vực: kinh doanh ô tô, xe gắn máy; kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, kinh doanh vận tải, kinh doanh nhà hàng khách sạn, du lịch dịch vụ, kinh doanh hàng hóa trên mạng Internet…

Ba là, thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Cục Thuế với các quận ủy, huyện ủy về quản lý thuế trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố tham mưu kịp thời với UBND thành phố, Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN của thành phố ban hành chỉ thị, Chương trình hành động, kế hoạch về công tác thu NSNN, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống thất thu ngân sách, đặc biệt là các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khu vực hộ kinh doanh, lĩnh vực thương mại, nhà hàng, vận tải.

Bốn là, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình quản lý thuế, các chính sách thuế mới và bổ sung, sửa đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế, đẩy mạnh khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đổi mới và nâng cao chất lượng hình thức, nội dung tuyên truyền về chính sách thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế; hiện đại hóa ngành Thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần thu hút ngày một nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhằm tạo tiềm lực phát triển kinh tế, xã hội; góp phần đưa thành phố nằm trong danh sách các địa phương dẫn đầu về thu hút FDI toàn quốc; đứng đầu các thành phố trực thuộc trung ương về chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, tiếp tục đào tạo, hướng dẫn về kỹ năng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra. Xử lý toàn diện, thống nhất các hành vi vi phạm, không bỏ sót nguồn thu đặc biệt là đối với những ngành nghề đang được dư luận quan tâm, đáp ứng yêu cầu cải cách của ngành, công khai minh bạch về chính sách thuế tạo sự công bằng giữa những người nộp thuế; hệ thống hóa các hình thức, thủ đoạn gian lận, trốn thuế, các hành vi vi phạm và kỹ năng thanh tra, kiểm tra phát hiện đối với từng lĩnh vực. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Phối hợp với các sở, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, bảo đảm số nợ thuế hằng năm trên tổng thu ngân sách đạt dưới 5%.

Quản lý chặt chẽ việc in phát hành, sử dụng hóa đơn, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi mua, bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; triển khai quyết liệt việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Sáu là, Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận cho đảng viên, công chức và người lao động gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ phải thực sự tinh gọn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao…

ĐỖ OANH (GHI) – ẢNH: DUY THÍNH

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát huy bài học thành công trong thực hiện chủ đề năm về “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác