Print Thứ Ba, 17/11/2020 10:00 Gốc

Từ đầu năm đến nay, triển khai công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai, ngành nông nghiệp đã hoàn thiện phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn thành phố năm 2021; tổng hợp, trình diện tích được hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng, sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố năm 2020.

Công tác lấy nước phục vụ sản xuất trên 50.617 ha, đạt 100% KH, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản và cung cấp trên 70 triệu m³ nước thô phục vụ cho dân sinh, kinh tế của thành phố.

Lực lượng chức năng gia cố cống Bãi Nức, An Lão, để chủ động phòng chống mưa bão.

Đáng chú ý, 10 tháng qua, ngành đã tham mưu cho UBND TP cấp 28 giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi; kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm tổ chức trong việc xả nước thải công trình thủy lợi và xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Các thủ tục liên quan đến Dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2020 được tập trung triển khai; xử lý cấp bách tình trạng sạt lở kè Cao Mật đê Tả Văn Úc, huyện An Lão; kè Lô Đông, huyện Vĩnh Bảo năm 2020 và xử lý các sự cố công trình thuộc nguồn vốn Quỹ phòng chống thiên tai thành phố. Đặc biệt, qua kiểm tra, ngành đã phối hợp với chính quyền các địa phương phát hiện 9 vụ vi phạm pháp luật về đê điều. Trong đó, 1 vụ đã được xử lý dứt điểm, 8 vụ còn lại đang được tập trung xử lý. Tiếp nhận thẩm định, trình cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều 6 hồ sơ…

KC

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Phát hiện 9 vụ vi phạm pháp luật về đê điều
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác