Print Thứ Sáu, 29/04/2022 10:00 Gốc

Sáng 29/4, UBND thành phố tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và doanh nghiệp tiêu biểu tham dự Hội nghị.

Các vị lãnh đạo tham dự Lễ phát động.

Năm 2021, trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các Sở, ban, ngành, UBND các quận/huyện đã tích cực, chủ động tham mưu điều chỉnh kế hoạch công tác an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động đã hưởng ứng tích cực. Chủ trương xã hội hóa các dịch vụ thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra được đổi mới theo hình thức phát phiếu tự kiểm tra cho đơn vị doanh nghiệp và thu thập kết quả, rà soát, chấn chỉnh qua mạng internet. Ý thức chấp hành pháp luật an toàn, vệ sinh lao động của cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở và người lao động được nâng lên, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Người mắc bệnh nghề nghiệp giảm rõ rệt, điều kiện lao động ngày càng được cải thiện. Công tác tuyên truyền đã được triển khai đến cả đối tượng lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Các ngành có liên quan đã tích cực phối hợp để điều tra, kết luận, giải quyết chế độ tai nạn lao động, đồng thời tham mưu giải pháp phòng ngừa các vụ tai nạn không để xảy ra tương tự tái diễn.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trên địa bàn thành phố còn xảy ra 169 vụ tai nạn lao động làm 171 người bị thương vong; sự phối hợp trong triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động ở một số nơi còn chưa đồng bộ; ý thức, kỷ luật lao động còn chưa nghiêm túc, kiến thức về kỹ thuật an toàn, nhận diện các yếu tố rủi ro, nguy cơ mất an toàn còn hạn chế.

Để người lao động và nhân dân được làm việc trong môi trường ngày càng an toàn, bảo đảm sức khỏe, điều kiện lao động được cải thiện, quyền và lợi ích hợp pháp được đảm bảo theo quy định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn thành phố tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: một là, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương và địa phương, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, nhằm hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến toàn xã hội. Hai là, đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tham mưu cho UBND thành phố xây dựng và triển khai Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc phù hợp và gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; triển khai có hiệu quả hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ba là, chú trọng công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; động viên, khen thưởng, nêu gương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời và công khai các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm hoặc để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Bốn là, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lao động và an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022; quan tâm, đầu tư nguồn lực cho công tác an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp; tổ chức đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao Bằng khen cho đại diện lãnh đạo các đơn vị.

Ghi nhận những nỗ lực trong thời gian qua, Chủ tịch UBND thành phố đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, gồm: Phòng Kỹ thuật-Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng và Công ty TNHH Đóng Tàu Damen-Sông Cấm.

Đồng chí Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Bình phát biểu tiếp thu ý kiến tại chương trình.

Tại Hội nghị, sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố năm 2022; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và Công ty TNHH Đóng tàu Damen-Sông Cấm phát biểu hưởng ứng thể hiện quyết tâm triển khai nhiệm vụ.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác