Print Thứ Năm, 29/02/2024 14:25 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 30/KH-UBND phát động Phong trào thi đua yêu nước chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân trên địa bàn thành phố.

Với Chủ đề thi đua: “Tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, viết tiếp chiến công, xứng danh thành phố Cảng Trung dũng – Quyết thắng”, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân, ý chí quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; khẳng định vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; làm cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo đó, việc tổ chức phong trào thi đua phải gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ X và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng mô hình mới, nhân tố mới có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Phong trào thi đua được triển khai từ nay đến hết tháng 12 năm 2024; nội dung thi đua tập trung phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2024 và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 – 2025; tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân, truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và lực lượng vũ trang thành phố Cảng “Trung dũng – Quyết thắng”; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… và các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội.

Tổ chức các hoạt động tôn vinh, giao lưu với nhân chứng lịch sử, sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ để tuyên truyền về các gương điển hình và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong các cuộc kháng chiến, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh các anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và công tác an sinh xã hội; đăng ký, triển khai các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và nhân dân địa phương xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Cùng với đó lựa chọn, bồi dưỡng, phát hiện và đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thành phố thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và trong tổ chức, triển khai, tham gia các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Cẩm Nhung

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát động phong trào thi đua yêu nước “Tự hào truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, viết tiếp chiến công, xứng danh thành phố Cảng Trung dũng – Quyết thắng”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác