Print Thứ Tư, 30/08/2023 19:00 Gốc

Sáng 30/8, HĐND huyện Vĩnh Bảo tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và Ký kết thi đua năm 2023.

Với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo”, phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo được thực hiện xuyên suốt, hằng năm, đến hết nhiệm kỳ, có thực hiện đánh giá sơ kết và đề nghị khen thưởng.

Các khối thi đua HĐND huyện Vĩnh Bảo ký kết giao ước thi đua.

Theo đó, HĐND huyện tổ chức 3 Khối thi đua: Khối 1 gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-xã hội, Tổ đại biểu số 1, Tổ đại biểu số 2, Tổ đại biểu số 3, Tổ đại biểu số 4 của HĐND huyện (năm 2023, phân công Trưởng ban Kinh tế xã hội là khối trưởng).

Khối 2 gồm 15 xã: Trấn Dương, Hoà Bình, Vĩnh Tiến, Cổ Am, Tam Cường, Cao Minh, Lý Học, Liên Am, Vĩnh Phong, Tiền Phong, Cộng Hiền, Thanh Lương, Đồng Minh, Hưng Nhân, Vinh Quang (năm 2023 phân công Thường trực HĐND xã Hoà Bình là khối trưởng).

Khối 3 gồm 14 xã: Nhân Hoà, Tam Đa, Tân Hưng, An Hoà, Hiệu Hoà, Trung Lập, Hùng Tiến, Vĩnh Long, Thắng Thuý, Tân Liên, Vĩnh An, Việt Tiến, Dũng Tiến, Giang Biên và Thị trấn Vĩnh Bảo (năm 2023, phân công Thường trực HĐND xã Tam Đa làm khối trưởng).

Nội dung các tiêu chí thi đua, tập trung 6 vấn đề trọng tâm gồm: Xây dựng và ban hành các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo, điều hành; đổi mới công tác chuẩn bị kỳ họp và tổ chức các hoạt động tại kỳ họp; tăng cường các hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong hoạt động của HĐND các cấp; tổ chức, tham gia thực hiện các kế hoạch đào tào, bồi dương, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng của đại biểu HĐND, nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, các khối thi đua Ký kết thi đua năm 2023, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đề ra trong chương trình, kế hoạch công tác năm và cả nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần tích cực phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của huyện, các xã, thị trấn.

Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) HĐND huyện Vĩnh Bảo.

Cũng trong sáng 30/8, HĐND huyện Vĩnh Bảo đã tổ chức Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) quyết định chủ trương đầu tư một số dự án, công trình; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cầu Lô Đông, xã Vĩnh Long; điều chỉnh, bổ sung (lần 4) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung (lần 4) Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Dương Thị Bích, Huyện uỷ Vĩnh Bảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND huyện Vĩnh Bảo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác